Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 2, 2012
3rd International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE –1st Congress of Rehabilitation Doctors of Latvia
Article Number 00009
Number of page(s) 6
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20120200009
Published online 17 October 2012
  1. Čevers, M., Karnīte, R.(2006) Nerezidentu noguldījumi Latvijas bankās. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, 89 lpp.
  2. Šīrenbeks, H. (1998) Modernais banku kontrolings. Rīga: Zinātne, 147. -135. lpp.
  3. Zelgalve, E. (2004) Kredītspējas analīze un novērtēšana. Rīga: LU Ekonomikas un vadības fakultāte.
  4. Kutuzova, O. (2001) Finanses un kredīts. Rīga: Turība, 40. lpp.
  5. Rose, P.S. (2002) Comercial Bank Managment – USA: MeGrow-Hill Company Inc, p. 528.
  6. Latvijas bankas Interneta mājas lapa. www.bank.lv.
  7. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas statistika. http://www.fktk.lv.