Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 10, 2014
4th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY, HEALTH, WELFARE
Article Number 00011
Number of page(s) 7
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20141000011
Published online 08 September 2014
 1. Allport, Gordon Willard. Tapsmas: svarstymai apie asmenybės psichologiją. Vilnius, 1998.
 2. Birren J.E., Encyclopaedia of Gerontology: Age, Ageing and the Aged, vol. 1–2. San Diego, 1996.
 3. Ferry, Martin; Baker, Richard. Regioninės strategijos ir demografinis senėjimas. Pagyvenusių žmonių veiklos galimybių įvertinimo vadovas. Anglija: Age Concern, 2006. [accessed September 9, 2011]. Available at: www.openpdf.com/ebook/demografinis-pdf.html.
 4. Gudžinskienė V., Mačiuikienė D. Senyvo amžiaus asmenų, gyvenančių socialinės globos namuose, socialinių darbuotojų teikiamos pagalbos vertinimas. Socialinis ugdymas: Socialinė ekologija: mokslo darbai, 2011, Nr. 15 (26), p. 41–51. SocINDEX with Full Text, EBSCO Publishing http://www.epnet.com.
 5. Jonson, Louise C. Socialinio darbo praktika. Bendrasis požiūris. Vilnius: Specialiosios psichologijos laboratorija, 2001.
 6. Kart, Cary S. The Realities of Aging: An Introduction to Gerontology, 5th ed. Boston, 1997.
 7. Koskinen, Simo; Naujanienė, Rasa; Večkienė, Nijolė. Socialinė gerontologija: ištakos ir perspektyvos. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas Socialinio darbo institutas, 2004.
 8. The Order of the Minister of Social Security and Labour of February 20, 2007 No.A1-46 “On Approval of Descriptor of Norms of Social Care” (Žin., 2007, No. 24-931).
 9. Pivorienė, Jolanta. Integracijos modeliai: nuo medicininės reabilitacijos ir finansinės kompensacijos prie visuminio požiūrio į negalią. Socialiniai neįgalumo aspektai: žmogui reikia žmogaus. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2003.
 10. Pivorienė, Jolanta. Šeima, giminaičiai ir draugai. From: Socialinė gerontologija: ištakos ir perspektyvos. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas Socialinio darbo institutas, 2004.
 11. Pivorienė, Jolanta. Pagyvenusių ir senų žmonių vaidmenų kaita šeimoje. Socialinis darbas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidykla, 2008, No. 7(1), p. 41–45.
 12. Staniulevičienė, Dalia. Veikla ir gyvenimo būdas. From: Socialinė gerontologija: ištakos ir perspektyvos. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas Socialinio darbo institutas, 2004.
 13. Večkienė, Nijolė; Večkys, Vidimantas; Vidugirytė – Hartblay, Miglė. Senėjimas bendruomenėje. From: Socialinė gerontologija: ištakos ir perspektyvos. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas Socialinio darbo institutas, 2004.