Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 10, 2014
4th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY, HEALTH, WELFARE
Article Number 00027
Number of page(s) 5
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20141000027
Published online 09 September 2014
  1. Papežová, E. Je tahle země “pro starý”? [Is This Country “for Old People”] Psychologie dnes, 2010, roč. 16, č. 12, s. 55–57. ISSN 1212-9607.
  2. Sedláková, R. Obraz seniorů a stáří v českých médiích aneb přispívají mediální obsahy k vytváření věkově inkluzivní společnosti? [The Image of Seniors and Aging in the Czech Media or Contribute Media to the Creation of aAge Inclusive Society]. [online]. 2008. [cit. 11. 9. 2012]. Přístup z: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Bocak1/pdf_doc/sedlakova.pdf.
  3. Slowík, J. Speciální pedagogika. [Special Needs Education]. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. 160 s. ISBN 978-80-247-1733-3.
  4. Mediální prezentace seniorů ve vybraných médiích [ Media Presentation of Senior Citizens in Chosen Media]. [online]. 2007. [cit. 17. 9. 2012]. Přístup z: http://www.insoma.cz/1_7.pdf.