Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 10, 2014
4th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY, HEALTH, WELFARE
Article Number 00044
Number of page(s) 7
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20141000044
Published online 09 September 2014
 1. De Singly, Francois. Sociologie současné rodiny. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 128 s.
 2. ISBN 80-7178-249-1
 3. Hauser-Schöner, Isabella. Děti potřebují prarodiče. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 104 s.
 4. ISBN 80-7178-105-3
 5. Höpflinger, Francois. Grosseltern in einer dynamischen Gesellschaft – Wie erleben Enkelkinder und Grosselten diese Beziehung? [cit. 20. 2. 2010]. Přístup z:
 6. http://www.nfp52.ch/d_dieprojekte.cfm?Projects.command=details&get=13
 7. Jirásková, Věra a kol . Mezigenerační porozumění a komunikace. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 198 s
 8. ISBN 80-86861-80-5
 9. Strašíková, Blanka . V roli rodičů a prarodičů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 58 s
 10. ISBN 80-246-0848-0
 11. Vágnerová, Marie . Vývojová psychologieII. Dospělost a stáří. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 461 s
 12. ISBN 978-80-246-1318-5