Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 24, 2016
2015 International Seminar on Social Science and Humanistic Education (SSHE 2015)
Article Number 02006
Number of page(s) 5
Section Humanistic education
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162402006
Published online 05 February 2016
 1. Lu Zongda & Wang Ning . 1994. Exegetical and Exegesis. Taiyuan: Shanxi Education Press.
 2. Zhou Guangqing . 1992. The cultural psychology on Chinese extension. Journal of Huazhong Normal University, (5).
 3. Xu Shen . 2001. Shuo Wen Jie Zi. Nanjing: Jiangsu Ancient Books Press.
 4. Wang Yi & Hong Xingzu . 2005. Adittional Notes for Chu Ci Zhang Ju. Changchun: Jilin People’s Publishing House.
 5. Duan Yucai . 2002. Annotation for ShuoWenJieZi. Hangzhou: Zhejiang Ancient Books Press.
 6. Ying Zhong. Yongyan Jigu . Manuscripts in Tianyi Pavilion in Ningbo.
 7. Guo Pu , & Xing Bing . 2010. Annotation for ErYa. Shanghai: Shanghai Ancient Books Press.
 8. Yang Xiong . 1985. Dialect. Beijing: Zhonghua Book Company.
 9. Qian Yi . 1984. Notes for Dialec (I). Shanghai: Shanghai Ancient Books Press,
 10. Chen Pengnian . 1983. Jusong Guangyun. Shanghai: Shanghai Ancient Books Press.
 11. Xiong Zhong . 1883. Outline of Ancient Yunhui. Huainan Press in the nine years of the Qing Dynasty.
 12. Zhang Zilie . 1996. Zhengzitong. Beijing: China Workers Press.
 13. Wei Huiping . 2005. Research on the Development of Semantic Development of Chinese Language. Hohhot: Inner Mongolia People’s Press,