Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 26, 2016
ERPA International Congresses on Education 2015 (ERPA 2015)
Article Number 01021
Number of page(s) 6
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162601021
Published online 26 April 2016
 1. Bernstein, B., Nyelvi szocializáció és oktathatóság. In: Melegh, Cs. (szerk.): Iskola és társadalom. Szöveggyűjtemény. (pp. 173–196). Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, (1999).
 2. Bus, A.G., Joint caregiver-child storybook reading: A route to literacy development. In: Neuman, S.B. és Dickinson, D.K. (Eds.): Handbook of early literacy research. (pp. 179191). New York: The Guilford Press, (2002).
 3. Cairney, T. H., Literacy within family life. In Hall, N., Larson, J., & Marsh, J. (Eds.), Handbook of early childhood literacy. (pp. 85–98). London: SAGE, (2003). [CrossRef]
 4. Cs. Czachesz, E. Olvasás és nevelés az iskoláskor előtt. Könyv és Nevelés, 2001. 2. sz. http://www.opkm.hu/konyvesneveles/2001/2/cikk4.html. A megtekintés dátuma: 2007. 11. 07, (2001).
 5. Desforges, C. & Abouchaar, A., The impact of parental involvement, parental support and family education on pupil achievement adjustment: A literature review, Research Report 433. London: Department for Education and Skills, (2003).
 6. Epstein, J. (2001): School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools. Westview Press, Boulder, CO.
 7. Lassú Zs., F., Perlusz, A. & Marton, E., Elvek és gyakorlatok. Példaértékű kezdeményezések Magyarországon a család és intézmény kapcsolatának, a szülők bevonódásának támogatására. In: Podráczky, J. (szerk.): Szövetségben. Tanulmányok a család és az intézményes nevelés kapcsolatáról. (pp. 85–102). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, (2012).
 8. Hegedűs, J. & Podráczky, J., Fókuszcsoportos beszélgetések a közoktatási intézmény és a család kapcsolatáról – első reflexiók a kutatás kapcsán. In: Podráczky, J. (szerk.): Szövetségben. Tanulmányok a család és az intézményes nevelés kapcsolatáról. (pp. 105−124). Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, (2012).
 9. Nagy, J., 5-6 éves gyermekeink iskolakészültsége. Budapest: Akadémiai Kiadó, (1980).
 10. Nelson, K., Language in cognitive development. The emergence of the mediated mind. Cambridge: Cambridge University Press, (1998).
 11. Nutbrown, C., Hannon., P. & Morgan, A., Early Literacy Work with Families: policy, practice and research. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, (2005).
 12. Nyitrai, Á., A mese, a vers és a képeskönyv szerepe a bölcsődés gyermekek életében és fejlődésében. Bölcsészdoktori értekezés. Kézirat. Szeged: JATE, (1995).
 13. Nyitrai, Á., A kompetenciák fejlődése, a fejlődés nyomon követésére és segítésére alkalmas módszerek az óvodában. In: Hét aranyalma. Módszertani gyűjtemény óvodapedagógusoknak. (pp. 137–162). Budapest: KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., (2012).
 14. Nyitrai, Á. & Darvay, S., A játék és a mese jelenléte a kisgyermekek életében. (pp 73–86). Iskolakultúra, 11, (2013).
 15. Podráczky, J., Szülők és iskola – reflexiók és megközelítések. (pp. 16–22). Gyermeknevelés: online tudományos folyóirat, 1, (2013).
 16. Réger, Z., Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció, nyelvi hátrány. Budapest: Akadémiai Kiadó, (1990).
 17. Rodriguez, E. T., Tamis-Le-Monda, C. S., Spellmann, M. E., Pan, B. A., Raikes, H., Lugo-Gil, J., & Luze, G., The formative role of home literacy experiences across the first three years of life in children from low-income families. (pp. 677–694). Journal of Applied Developmental Psychology, 30, (2009). [CrossRef]
 18. Szinger, V., Kivárás és bontakozó írásbeliség – Hagyomány és újszerűség az óvodai írás-és olvasás előkészítésben. (pp. 70–85). Könyv és Nevelés, 1, (2007).