Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 26, 2016
ERPA International Congresses on Education 2015 (ERPA 2015)
Article Number 01037
Number of page(s) 10
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162601037
Published online 26 April 2016
  1. Auerbach, S. (2008). Anne babalar için çocuk yetistirmede oyunun önemi (Importance of games for parents in child growing). 1st Edition, İstanbul: Yakamoz Yayincilik.
  2. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel arastirma yöntemleri (Scientific research methods) (3rd Edition). Ankara: Pegem Akademi.
  3. Çakmakçı, F. (2012). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklugu ögretmen kitabi (Lack of Attention and hyperactivity disorders teacher’s book), Ankara: Nobel Yayincilik.
  4. Çeliköz, N. (2001). Bir açik-uçlu öğrenme uygulamasi olarak hypermedya (WWW) ortamlarinda öğrencilerin proje etkinliklerinin incelenmesi (Assessment of student’s project activities in hypermedia (WWW) as an open-ended learning application, Ankara: H.U. Institute of Social Sciences (Unpublished Doctorate Thesis).
  5. Dereboy, Ç., Şenol, S., Şener, P. et al. (2007). Conners kisa form ögretmen ve ana baba derecelendirme ölçeklerinin geçerlikleri (Validity of Conners Teacher and Parent Rating Scales). Türk Psikiyatri Dergisi (Turkish Psychiatry Journal), 18, 1–12.
  6. Diken, Ö. (2009). Ebeveyn davranısını değerlendirme ölçeği ve çocuk davranısini değerlendirme ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalismalari (Validity and confidence studies for parent behavior evaluation scale and child behavior evaluation scale), Doctorate Thesis, Eskişehir: Anadolu University.