Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 26, 2016
ERPA International Congresses on Education 2015 (ERPA 2015)
Article Number 01049
Number of page(s) 11
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162601049
Published online 26 April 2016
 1. Budrowska, B., Szklany sufit, czyli co blokuje kariery kobiet, Kultura i Historia 6, 11–16, (2004).
 2. Cordis., Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna? Kobiety i nauka w krajach Enwise (Enlarge Women In Science to East), Report of European Commission. Report no. EUR 20955 PL. Brussels, (2003).
 3. Cordis. Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju, Retrieved from http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=NEWSLINK_PL_C&RCN=35182&ACTION=D, (2013).
 4. du Vall, M., Współczesne Polki – trudność w wyborze ról. In: Frątczak, A. (ed) Kobiety w polityce – kobiety wobec polityki, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 80., (2009).
 5. Dziewczyny na politechniki., Available at: http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/2012/., (2012).
 6. Encouragement to Advance - Supporting Women in European Science Careers, Lipinsky, A. (ed), Köln: CEWS, 8, (2009).
 7. European Commission, She Figures 2009. Statistics and Indicators on Gender Equality in Sciences, Luxembourg: European Commission, (2009).
 8. European Commission, She Figures 2012. Gender in Research and Innovation. Statistics and Indicators. Available at: http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/she_figures_2012_en.pdf, (2012.)
 9. European Commission., Science: It’s a girl thing. Available at: http://science-girlthing.eu/pl, (2013).
 10. European Commission, Sprawozdanie KE: kobiety wciąż niedostatecznie reprezentowane w sektorze naukowym UE. Available at: http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-13-303_pl.htm, (2013).
 11. European Platform of Women Scientists, Available at: http://home.epws.org/filter/About/European-Platform-of-Women-Scientists, (2013).
 12. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Program POMOST. Available at: http://www.fnp.org.pl/oferta/pomost-granty-powrotowe, (2013).
 13. Fuszara, M., Kobiety wobec uniwersyteckiej edukacji. Available at: www.unigender.org/?page=biezacy&issue=01&article=05, (2006).
 14. Godowska, M., Społeczno-kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w Polsce, Państwo i Społeczeństwos 4, 68–69, (2011).
 15. Grove, J., Glass ceiling remains in place for female academics. Available at: http://www.timeshighereducation.co.uk/features/the-global-genderindex/2003517.article, (2013).
 16. Kaczyńska-Maciejowska, R., Szklany sufit. Available at: http://www.charaktery.eu/artykuly/Psychologia-dla-Ciebie/892/Szklany-sufit/., (2010).
 17. Kijanka, E., Szklany sufit, lepka podłoga, aksamitne getto, ruchome schody a pozycja kobiety na rynku pracy w Polsce. Available at:http://mamypracujacemamy.pl/, (2012).
 18. L’Oreal Polska, Dla Kobiet i Nauki. Available at: http://www.lorealdlakobietinauki.pl/index.php, (2012).
 19. Ministry of Science and Higher Education, Available at: http://www.nauka.gov.pl. (2013).
 20. National Center for Professional Certification. Factors affecting organizational climate and retention. Available at: www.cwla.org./programmes/triechmann/2002fbwfiles. (2002).
 21. Nowakowska, E. Szklany sufit, lepka podłoga. Available at: http://kobietykobietom.com/queer/art.php?art=655. (2004).
 22. Obywatele Nauki., Nauka jest kobietą? Available at: http://obywatelenauki.pl/2013/04/nauka-jest-kobieta-relacja-z-debaty-19-kwietnia-2013/, (2013).
 23. Organization for Women in Science for the Developing World - OWSD Available at: http://owsdw.ictp.it/about-owsd, (2013).
 24. Papas, S., Science Gender Gap: Five Reasons Women Trail Men In Science. Available at: http://www.huffingtonpost.com/2013/03/07/science-gender-gap-five-reasonswomen-men_n_2827567.html, (2013).
 25. Perkowska, U. W latach 1894-1939 przez sale wykładowe najstarszej polskiej uczelni przewinęło się ponad 12 tysięcy studentek. Available at: http://forumakad.pl/archiwum/99/7-8/artykuly/kobiety_na_uj.htm, (1999).
 26. Polish Women Scientist Network. (2013). Available at: www.womenscientists.org.
 27. Program Horyzont 2020. Science: It’s a girl thing. Available at: http://programhoryzont2020.blogspot.com/2012/06/science-its-girl-thing.html. (2013).
 28. Siemieńska, R. Women in academy in Poland: Winners among Losers, Higher Education in Europe, 25, 303. (2001).
 29. Siemieńska, R. Kobiety w (męskim) zawodzie naukowca. In: Piotrowska, J, Grzybek, A (eds) Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009, Warszawa: Fundacja Feminoteka, 303. (2009).
 30. Sulik, M. Kobiety w nauce. Podmiotowe i społeczno-kulturowe uwarunkowania, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 192. (2010).
 31. Tolle, S. Welcome to normality - Career support form women only. The qualitative evaluation of Encouragement to Advance - Training Seminars for Women Scientists. In: Lipinsky, A. (ed.) Encouragement to Advance - Supporting Women in European Science Careers, Köln: CEWS, 102. (2009).
 32. UNCTAD Current Studies on Science, Technology and Innovation. Applying a gender lens to science, technology and innovation. Report no. UNCTAD/DTL/STICT/2011/5. Geneva - New York. (2011).
 33. Wiśniewski, P. (Nie)zrównane. Kobiety w systemie nauki, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 65, 75–77, 86–96, 106. (2012).
 34. Women in Global Science and Technology – WISAT. Available at: http://www.wisat.org/about-us/mission-activities/. (2013).