Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 26, 2016
ERPA International Congresses on Education 2015 (ERPA 2015)
Article Number 01060
Number of page(s) 7
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162601060
Published online 26 April 2016
 1. Başol, G., Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Pegem Akademi. Ankara (2015)
 2. Baykul, Y., Eğitimde ve psikolojide ölçme klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları (2000)
 3. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K., Research Methods in Education (5th ed.). London: Routledge/Falmer (2000) [CrossRef]
 4. Crocker, L. M. & Algina, L., Introduction to classical and modern test theory. New York: Holt, Rinehart and Winston (1986)
 5. Erkuş, A., Psikometri üzerine yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği (2003)
 6. Erkuş, A., Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında karşılaşılan sorunlar, Türk Psikoloji Bülteni, 13 (40), 17-25 (2007)
 7. Gelbal, S., Ölçme ve Değerlendirme. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları (2013)
 8. Gronlund, N. E., & Linn, R. L., Measurement and evaluation in teaching (6th ed.). New York: Macmillan (1990)
 9. Haladyna, T.M., The Conditions of Assessment of Student Learning in Arizona: In The Conditions of Pre-K–12 Education in Arizona: 2004, ed. Molnar, A.. Tempe, Ariz. :Education Policy Studies Laboratory at Arizona State University (2004)
 10. Lincoln, Y. S., & Guba, E. G., Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, CA: Sage (1985)
 11. Karagöz, Y. & Ekici, S. Sosyal Bilimlerde Yapılan Uygulamalı Araştırmalarda Kullanılan İstatistiksel Teknikler Ve Ölçekler. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2004)
 12. Nunnally, J.C., Psychometric theory, NewYork: McGraw Hill (1978)
 13. Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H., Psychometric theory (3rd ed.). New York: McGrawHill (1994)
 14. Patton, M. Q., Qualitative Evaluation and Research Methods (2nd ed.). Newbury Park, Calif: Sage Publication (1990)
 15. Robson, C., Real World Research: A resource for social scientists and practitioner researchers (2nd Ed.). Oxford: Blackwell. (2002)
 16. Tan, Ş., Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme. Pegem Akademi. 8. Baskı. Ankara (2013)
 17. Tan, Ş. ve Erdoğan, A., Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, Ankara, Pegem A Yayıncılık (2004)
 18. Tekin, H., Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 17. Baskı, Ankara, Yargı Yayınevi (2004)