Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 26, 2016
ERPA International Congresses on Education 2015 (ERPA 2015)
Article Number 01076
Number of page(s) 6
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162601076
Published online 26 April 2016
 1. American Psychiatric Association., Autism Spectrum Disorder. [online] [cit. 2015-5-9]. Available from: http://www.dsm5.org/Documents/Autism%20Spectrum%20Disorder%20Fact%20Sheet.pdf, (2013).
 2. Berger M. A., Krul A. J., Daanen H. A., Task specificity of Finger dexterity test. In Applied Ergonomics. Volume 40, Issue 1, Pages 145–147, ISSN: 0003–6870, (2009). [CrossRef]
 3. Čadilová V., Thorová K., Žampachová Z., Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. Část II. (diagnostické domény pro žáky s poruchami autististického spektra). 1. vydání, Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3054-6, (2012).
 4. Henderson S. E., Sugden D. A., Barnett A., L., Movement Assessment Battery for Children-2. London: Harcout Assessment, (2007).
 5. Hilton C., Wente L., Lavesser P. Ito M., Reed C., Herzeberg G., Relationship between motor skill impairment and severity in children with Asperger syndrome. In Research in Autism Spectrum Disorders. Volume 1, Issue 4, ISSN-1750-9467, (2007).
 6. ICD-10, Disorders of psychological development (F80-F89). [online] [cit. 2015-5-10]. Available from: http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2014/en#/F80-F89, (2014).
 7. Psotta R., MABC-2 Test motoriky pro děti. Praha: Hogrefe – Testcentrum, (2014).
 8. Schopler E., Reichler R. J., Lansing M., Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými vadami. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-898-2, (2011).
 9. Thorová K., Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, ISBN 80-7367-091-7, (2006).
 10. Thorová K., Poruchy autistického spektra: Dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha. Praha: Portál, ISBN 978-80-262-0215-8, (2012).
 11. Véle F., Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. Praha: Triton. 2006. 376 s. ISBN 80-725-4837-9, (2006).
 12. Whyatt C. P., Craig C. M., Motor Skills in Children Aged 7-10 Years, Diagnosed with Autism Spectrum Disorder. In Journal of Autism and Developmental Disorders. 42/2012. 1799–1809 s. ISSN 1573-3432, (2012). [CrossRef]
 13. Wuang Y., Chen C., Lin Y., Neuropsychological predictors of everyday functioning in adults with intellectual disabilities. In Journal of Intellectual Disability Research. 18–28 s. 2008 [online] [cit. 2015-5-10]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18173569, (2008).