Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 26, 2016
ERPA International Congresses on Education 2015 (ERPA 2015)
Article Number 01077
Number of page(s) 7
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162601077
Published online 26 April 2016
  1. Maňák, J., & Knecht, P., Evaluation of books. Brno: Paido, p. 141, (2007).
  2. Kucharská, A., Riziko dyslexie. – Pregramotnostní dovednosti a rozvoj gramotnosti v rizikových skupinách (The Risk of Dislexia – Pre-lieracy skills and the development of Literacy in High-risk Groups). Praha: PedF UK, (2014).
  3. Najvarová, V., Čtenářské strategie žáků prvního stupně základní školy. Pedagogická orientace (Reading Strategies of Pupils in Primary Schools. A Pedagogical perspective.), 20(3), pp. 49–65, (2010).
  4. Greger, D. Přehled výzkumů učebnic v zahraničí (An Overview of the textbook research abroad). In maňák, J.; Klapko, D. (eds.). Učebnice pod lupou. Pedagogický výzkum v teorii a praxi (Textbooks under the Magnifying Glass. The Theory and Practice of Pedagogical Research). Brno: Paido, pp. 23–32, (2006).
  5. Turečková, J., Učebnice a cvičebnice pro výuku elementárního psaní (Textbooks and Workbooks of Elementary Writing). Brno: PdF. [diplomová práce/ MA thesis], (2010).
  6. Ventová, K., Reformy psacích abeced pro nejmenší. Je čas na změnu? (Reforms in Handwriting Alphabets for the Youngest Pupils. A time for change?). Praha: PedF UK. [diplomová práce/ MA thesis], (2010).
  7. Skutil, M. a kol., Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro student učitelství (The Basics of Pedagogico-psychological Research for Student Teachers). Praha: Portál, p. 256, (2011).
  8. Košek Bartošová, I., Plovajková, A., & Podnecká, T., Development of Reading Literacy Based on the Work of Textbooks (Workbooks). Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 171, pp. 668–679, (2015). [CrossRef]