Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 26, 2016
ERPA International Congresses on Education 2015 (ERPA 2015)
Article Number 01092
Number of page(s) 5
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162601092
Published online 26 April 2016
  1. Bocan, M., Hošková, I., Machalík, T., et al, Děti v ringu dnešního světa [Children in the ring of modern world]. Praha: NIDM MŠMT, (2012)
  2. Helus, Z., Dítě v osobnostním pojetí [Child in a personality approach]. Praha: Portál., (2004)
  3. Hofbauer, B, Kapitoly z pedagogiky volného času [Chapters from leisure time pedagogy]. České Budějovice: Jihočeská univerzita, (2010)
  4. Jursová, J, Mediální výchova v praxi očima učitelů. In Z. Sikorová, M. Malčík & K. Pavlica (Eds.), Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu [Czech pedagogical research in the international context](pp.308–317). Ostrava: Pedagogická fakulta OU, (2010)
  5. Kuncová, J, Děti a média: vyhrávají televize a internet [Children and media: television and internet dominate]. Available from: http://www.mediaguru.cz/2012/03/deti-amedia-vyhravaji-televize-a-internet/, (2012)
  6. Mičienka, M., Jirák, J. et al., Základy mediální výchovy [Fundamental media education]. Praha: Portál., (2007).
  7. Průcha, J., Walterová, E., Mareš,J., Pedagogický slovník [Pedagogical Dictionary]. Praha: Portál., (1995).
  8. Stašová, L., Junová, I., & Adámková, T., Electronic Media in the Environment of the Contemporary Households and Families. Educational technologies (EDUTE 2012): proceedings of the 8th WSEAS international konference (pp. 111–116). Athens:World scientific and engineering academy and society, (2012).
  9. Stašová, L., Slaninová, G., & Junová, I., Nová generace [New generation]. Hradec Králové: Gaudeamus, (2015).
  10. The Framework Educational Programme for Basic Education, Available from: http://www.msmt.cz/areas-of-work/basic-education-1, (2007)