Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 26, 2016
ERPA International Congresses on Education 2015 (ERPA 2015)
Article Number 01096
Number of page(s) 6
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162601096
Published online 26 April 2016
  1. Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools. [online]. Bonn: Empirica. [cit.2011-10-14]. Dostupnyz: http://ec.europa.eu/information society/eeurope/i2010/docs/studies/final_report_3.pdf. (2006)
  2. Flanders N. A., Analyzing teaching behavior. (1970)
  3. Chráska M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada.
  4. IKT@Europe.edu. (2001). [online] Eurydice (český překlad Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002). [cit. 2009-08-13]. Dostupné z: http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/020CS.pdf. (2007)
  5. Knesplová J., Škola hrou? S moderními technologiemi je to snadné [online]. Moderní vyučování, 2014. http://www.modernivyucovani.cz/skola-hrou-modernimitechnologiemi-je-snadne/ (2014)
  6. Maněnová M., Vliv ICT na práci učitele 1. Stupně základní školy. Praha: Extrasystem Praha. (2013)
  7. Marés L., [online]. Tablets in Education. Relpe [cit. 2015-03-03]. http://www.relpe.org/wp-content/uploads/2012/04/Tablets-in-education.pdf (2012)
  8. Roschelle J., Tatar D., Chaudhury S. R., Dimitriadis Y., Patton C., & DiGiano, C. Ink, improvisation, and interactive engagement: Learning with tablets. IEEE Computer, 40(9), 42–48 (2007) [CrossRef]
  9. STEPS, European Schoolnet [online]. [cit. 2009-09-10]. Dostupný z: http://www.eun.org/web. (2009)
  10. Svatoš T., Doležalová J. Pedagogická interakce a komunikace pohledem vývoje kategoriálního systému. Hradec Králové: Gaudeamus. (2011)