Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 26, 2016
ERPA International Congresses on Education 2015 (ERPA 2015)
Article Number 01113
Number of page(s) 9
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162601113
Published online 26 April 2016
  1. Çivitci, Ş. ve Dengin, S. Koşu Giysileri Konforunun Kullanıcılar Tarafından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, International Journal of Science Culture ad Sport, SI (1):553–569, 2014. [CrossRef]
  2. Dağlı Ekmekçi, Y.A., Ekmekçi, R. ve İrmiş, A. Küreselleşme ve Spor Endüstrisi, Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4 (1): 91–117, 2013.
  3. Güneşoğlu, S. Sportif Amaçlı Giysilerin Konfor Özelliklerinin Araştırılması, Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 208s., 2005.
  4. Okur, A., Küçüka, S. ve Kaplan, S. Giysi termal konforunun belirlenmesine yönelik bir yöntem geliştirilmesi, TÜBİTAK, 2008.
  5. Öner, E. ve OkurA. Materyal, üretim teknolojisi ve kumaş yapısının termal konfora etkileri, Tekstil veMühendis, 17 (80): 20–29, 2010.