Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 26, 2016
ERPA International Congresses on Education 2015 (ERPA 2015)
Article Number 01117
Number of page(s) 5
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162601117
Published online 26 April 2016
 1. Akgül K. P. İletişim, DansveBedenDili, İstanbul: CiniusYayınları, (2014).
 2. Cangal, N., Müzik Formları, Ankara: Arkadaş Yayınevi, (2004).
 3. Karasar, N. Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınevi, (2004).
 4. Karkın, A.M., Kılıç, I. The Importance of Play, Dance and Music Course in terms of Teaching Music, Kastamonu Education Journal, 19/1, 103–112, (2011).
 5. Kasap D. The Analys of Johann Sebastian Bach’s 24 Füg’es Performance, Edirne, Trakya University, Unpublished master’s thesis, (2008).
 6. Kaya D. The Study of Johann Sebastian Bach’s “The Art of Fugue” According to the Music Comprehension of the Baroque Period, Adana, Çukurova University, Unpublished master’s thesis, (2009).
 7. Özevin, B, Bilen, S. The Effects of Creative Dancing Activities on Motivation, Selfesteem, Self-efficacy and Dancing Performance, Hacettepe University Journal of Education 40:363–374, (2011).
 8. Özevin, B, Bilen, S. Yaratıcı Dans, Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları, (2011).
 9. Özevin, B. Oyun, DansveMüzikDersineİlişkinMotivasyonÖlçeği, Denizli, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, (2006).
 10. Preston-Dunlop V. Dancing and Dance Theory, England: A Laban Centenary Publication, (1979).
 11. Preston-Dunlop V. A Handbook for Dance in Education, (2nd Edition). England: Macdonald and Evans, (1984).
 12. Preston-Dunlop V. Dance is a Language, isn’t it?, England: Laban Center for Movement and Dance at University of London, (1992).
 13. Robinson K. Yaratıcılık: Aklın Sınırlarını Aşmak, (2. Basım). İstanbul: KitapYayınevi, (2008).
 14. Sevgi A. An Harmony Education as a Requirement of The Profession of Music Teaching, Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 25/1, 199–211, (2005).
 15. Smith-Autard J. M. The Art of Dance in Education, (2nd Edition). Londra: A&C Black, (2002).
 16. Yıldırım A., Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (8.Basım). Ankara: SeçkinYayıncılık, (2011).