Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 29, 2016
2016 International Conference “Education Environment for the Information Age” (EEIA-2016)
Article Number 01021
Number of page(s) 4
Section Education environment changes under the influence of InfoComm technologies
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162901021
Published online 03 August 2016
 1. V.I. Vernadskii, Biosfera i Noosfera (Nauka, Moskva, 1989) [In Rus]
 2. N.N. Moiseev, Chelovek i Noosfera (Molodaya gvardiya, Moskva, 1990) [In Rus]
 3. G.P. Schedrovitskii, Sistemnoe dvizhenie i perspektivyi razvitiya sistemno-strukturnoy metodologii (Obninsk, 1974) [In Rus]
 4. E. Moren, Sinergeticheskaya paradigma. Sinergetika obrazovaniya (Progress-Traditsiya, Moskva, 2007) [In Rus]
 5. A.A. Mamchenko, V.S. Meskov, Voprosyi filosofii, 5 (2010) [In Rus]
 6. V.S. Meskov, A.A. Mamchenko, Tsennosti i smysly, 2 (2010) [In Rus]
 7. Towards Knowledge Societies (UNESCO world report, 2005)
 8. V. Meskov, I. Kulikova, A. Mamchenko, Summit on the Information Society: Proceedings of the International Conference (UNESCO, Saint- Petersburg, 2005)
 9. I.V. Ilin, A.D. Ursul, T.A. Ursul, Bulletin of the Moscow University XXVII (2014) [In Rus]
 10. A.D. Ursul, T.A. Ursul, Filosofskaya mysl, 1 (2015) [In Rus]
 11. N. I. Gendina, Bulletin of Kemerosky State University, 2 (2002) [In Rus]
 12. Yu.M. Gorskii, Sistemno-informatsionnyiy analiz protsessov upravleniya (Nauka, Moskva, 1988) [In Rus]
 13. E.N. Dzyatkovskaya, Obrazovanie dlya ustoychivogo razvitiya v shkole. Kulturnyiy kontsept. «Zelenyie aksiomyi». Transpredmetnost (Obrazovanie i Ekologiya, Moskva, 2015) [In Rus]
 14. E.N. Dzyatkovskaya, Wschodnie partnerstwo-2013. 07-15 wrzesnia 2013 roku. 26. Ekologia. Przemysl. Nauka I Studia (2013)
 15. UNESCO Roadmap for Implementing the Global Action Programme on Education for Sustainable Development (UNESCO, 2014)
 16. E.N. Dzyatkovskaya, Vestnik UNESCO, 26 (2015)