Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 29, 2016
2016 International Conference “Education Environment for the Information Age” (EEIA-2016)
Article Number 01022
Number of page(s) 4
Section Education environment changes under the influence of InfoComm technologies
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162901022
Published online 03 August 2016
  1. G.N. Kryizhanovskii, Determinantnye strukturi v patologii nervnoy sistemyi (Meditsina, Moscow, 1980) [In Rus]
  2. A. V. Suharev, Psiholog. Zhurnal, 17(3), 129–136 (1997)
  3. E.N. Dzyatkovskaya, L.I. Kolesnikova, V.V. Dolgih, Informatsionnoe prostranstvo i zdorove shkolnikov (Nauka, Novosibirsk, 2002) [In Rus]
  4. A.A. Pligin, World of Psychology, 4 (2007).
  5. K.V. Sudakov, Emotional stress (NII im. P.K. Anohina, Moscow, 1992) [In Rus]
  6. L.I. Kolesnikova, E.N. Dzyatkovskaya, V.V. Dolgih, Adaptivno-razvivayuschaya strategiya sohraneniya zdorovya shkolnikov (Litterra, Moscow, 2015) [In Rus]
  7. L. Kolesnikova, E. Dzyatkovskaya, L. Rychkova, Social and Behavioral Sciences, 214 (2015) [In Rus]