Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 29, 2016
2016 International Conference “Education Environment for the Information Age” (EEIA-2016)
Article Number 01025
Number of page(s) 4
Section Education environment changes under the influence of InfoComm technologies
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162901025
Published online 03 August 2016
  1. Memorandum nepreryvnogo obrazovaniya Evropeiskogo soyuza. Available online: URL http://www.znanie.org/docs/memorandum.html (accessed on 03.04.15) [In Rus]
  2. Gosudarstvennaya programma RF «Razvitie obrazovaniya na 2013-2020 gody». Available online: URL http://минобрнауки.рф/3409 (accessed on 09.0116) [In Rus]
  3. E. I Kuz’min, and A. V. Parshakova, Media- i informatsionnaya gramotnost’ v obshchestvakh znaniya. Available online: URL http://www.rusameeduforum.com/content/ru/?task=art&article=1001025&iid=18 (accessed on 13.02.16) [In Rus]
  4. A.V. Fedorov, Distantsionnoe i virtual’noe obuchenie, 10, 72, (2013) [In Rus]
  5. L.S. Zaznobina, Standarty i monitoring v obrazovanii, 3 (1998) [In Rus]
  6. S.I. Gudilina, Rossiisko-amerikanskii forum obrazovaniya: elektronnyi zhurnal, 6. Available online: URL http://www.rusameeduforum.com/content/ru/?task=art&article=1001025&iid=18 (accessed on 05.09.2015) [In Rus]