Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 29, 2016
2016 International Conference “Education Environment for the Information Age” (EEIA-2016)
Article Number 01028
Number of page(s) 5
Section Education environment changes under the influence of InfoComm technologies
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162901028
Published online 03 August 2016
  1. D. Bell, Gryadushchee postindustrial’noe obshchestvo. (Akademiya, Moscow, 1999) [In Rus]
  2. E.V. Bebenina, ETAP, 1 (2014)
  3. E. Durkheim, Dualizm chelovecheskoi prirody i ego sotsial’nye usloviya. Available online: URL http://sociologica.hse.ru/2013-12-2/92620498.html (accessed on: 14.09.2014) [In Rus]
  4. S.V. Ivanova, Novoe v psikhologopedagogicheskikh issledovaniyakh, 6 (2013) [In Rus]
  5. Ekonomicheskii slovar’. Available online: URL http://abc.informbureau.com/ (accessed on: 25.02.2015) [In Rus]
  6. The World Economic Forum. Global Risk Report 2015. Available online: URL http://www.weforum.org/reports/global-risksreport-2015 (accessed on: 10.03.2015) [In Rus]
  7. O.B. Ivanov, ETAP, 1 (2014) [In Rus]
  8. O.B. Ivanov, Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogika, 3 (2015) [In Rus]
  9. G.V. Sorina, V.S. Mes’kov, Tsennosti i smysly, 5 (2013) [In Rus]
  10. S.V. Ivanova, Obrazovatel’noe prostranstvo kak ob’ekt proektirovaniya. (Pyatigorsk, PGLU, 2014) [In Rus]