Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 29, 2016
2016 International Conference “Education Environment for the Information Age” (EEIA-2016)
Article Number 01032
Number of page(s) 3
Section Education environment changes under the influence of InfoComm technologies
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162901032
Published online 03 August 2016
  1. S. Rubtsov, and T.N Berezina, Psihologicheskaya nauka i obrazovanie, 6, 101 (2013) [In Rus]
  2. D.I. Fel’dshteyn, Mir psihologii, 1, 204 (2012) [In Rus]
  3. K Ruys, and D. Stapel, Psychological Science, 19, (April, 2008) [In Rus]
  4. V. V. Rubtsov, and I. A. Baeva, Bezopasnost’ obrazovatel’noy sredy (Ekon-Inform, Moskva, 2008) [In Rus]
  5. V. A. Goryanina, Psihologiya obshcheniya (Akademiya, Moskva, 2002) [In Rus]
  6. Entsiklopedicheskiy slovar’ po psihologii I pedagogike (2013) [In Rus]
  7. T.N. Berezina, Vestnik MGOU, seriya «Psihologicheskie nauki», 3, 16 (2013) [In Rus]
  8. Ya.L. Kolominskiy, Psihologiya lichnyh vzaimootnosheniy v detskom kollektive (Narodnaya Asveta, Minsk, 1969) [In Rus]
  9. N.N. Kiselev, Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal, 1, 190 (2013) [In Rus]
  10. T.V. Chaplya, Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal, 1, 132 (2013) [In Rus]