Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 29, 2016
2016 International Conference “Education Environment for the Information Age” (EEIA-2016)
Article Number 01038
Number of page(s) 5
Section Education environment changes under the influence of InfoComm technologies
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162901038
Published online 03 August 2016
  1. Ofitsialnye dokumenty. Available online: URL http://docs.cntd.EN/document/901932045 (accessed on 09.10.15) [In Rus]
  2. Ofitsialnye dokumenty. Available online: URL http://www.rg.EN/2010/12/19/obrstandart-sitedok.html (accessed on 09.10.15) [In Rus]
  3. Instrumental’naya didaktika: perspektivnye sredstva, sredy i tekhnologii obucheniya, (Nestor-Istoriya, Sankt-Peterburg, 1979) [In Rus]
  4. E.V. Il’enkov Dialekticheskaya logika (Nauka, Moskva, 1979). [In Rus]
  5. I.M. Osmolovskaya, Naglyadnye metody obucheniya (Akademiya, Moskva, 2009) [In Rus]
  6. Mul’timedia v obrazovanii. Available online: URL // http://www.ido.rudn.ru/Open/multimedia [In Rus]
  7. N.V. Belyaeva, Modernizatsiya shkol’nogo literaturnogo obrazovaniya v kontekste informatsionno-obrazovatel’noi sredy (Econ-inform, Moskva, 2012) [In Rus]
  8. PowerPoint. Available online: URL //https://EN.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint (accessed on 19.12.15) [In Rus]
  9. Prezi. Available online: URL // http://prezinarusskom.E/index/obuchenie_po_prezi/0-15(accessed on 14.01.16) [In Rus]