Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 29, 2016
2016 International Conference “Education Environment for the Information Age” (EEIA-2016)
Article Number 01052
Number of page(s) 4
Section Education environment changes under the influence of InfoComm technologies
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162901052
Published online 03 August 2016
 1. Rossiiskaya Federatsiya, Ministerstvo truda iI sotsial’noi zashchity. Ob utverzhdeni professional’nogo standarta, Vestnik obrazovaniya Rossii J., 2, 10 ( 2014) [In Rus]
 2. V.P. Veidt, Sovremennye problem nauki i obrazovaniya, 5, (2015). Available online: URL: http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=21770 (accessed on: 08.03.2016).
 3. S.A. Kopylova, Praktika administrativnoi raboty, 8 (2006) [In Rus]
 4. B. Hannelore, Rodriguez-Farrar, Teaching Assistants and Teaching Fellows (The Harriet W. Sheridan Center for Teaching and Learning Brown University, 2006)
 5. S. G. Paul, What Is Portfolio Assessment Really and How Can I Use It in My Classroom? (1995)
 6. Yu. Narizhnyi, Filosofiya postmodernizma. Available online: URL: http://postmodern.in.ua/?p=1695 (accessed on 01.11.2014) [In Rus]
 7. H. Giroux, Postmodernism, feminism, and cultural politics: redrawing Educational Boundaries (State University of New York Press, Albany, 1991).
 8. G.A. Tsoi, Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, Zhurnal, 6 (2010) [In Rus]
 9. N.N. Naydenova, Materialy devyatoi mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (VShE, Moskva, 2012) [In Rus]
 10. Yu. G. Tatur, Vysshee obrazovanie segodnya, 3 (2004) [In Rus]
 11. D.S. Rychen, and L.H. Salganik (Eds.) Defining and Selecting Key Competencies (2001)
 12. N.N. Naydenova, Otechestvennaya I zarubezhnaya pedagogika, 1(2012) [In Rus]
 13. R.N. Azarova, N.M. Zolotareva, Razrabotka pasporta kompetentsii (2010) [In Rus]
 14. I.S. Naydenova, N.N. Naydenova, Innovatsii obrazovaniya, 12, 96 (2010) [In Rus]
 15. Michael Quinion, Port Out, Starboard Home: The Fascinating Stories We Tell About the Words We Use (2004)
 16. G.M. Breslav Psikhologiya emotsii, Smysl (Akademiya, Moskva, 2007) [In Rus]
 17. J.A. Durlak, R.P. Weissberg, A.B. Dymnicki, R.D. Taylor, and K.B Schellinger, Journal CDEVC Child Development, January/February (2011)
 18. W.L. Payne (1983/1986), Dissertation Abstracts International, 47, 203A (University microfilms No. AAC 8605928).
 19. I.S. Naydenova, Pedagogicheskaya nauka: genezis i prognozy razvitiya. 2 (2014) [In Rus]
 20. T.G. Novikova, M.A. Pinskaya, A.S. Prutchenkov, and E.E. Fedotova, Voprosy obrazovaniya, 3 (2004) [In Rus]