Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 29, 2016
2016 International Conference “Education Environment for the Information Age” (EEIA-2016)
Article Number 01057
Number of page(s) 4
Section Education environment changes under the influence of InfoComm technologies
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162901057
Published online 03 August 2016
 1. T.P. Sokolova>, Neimingovaya ekspertiza: organizatsiya i proizvodstvo (Yurlitinform, Moskva, 2016) [In Rus]
 2. T.P. Sokolova, Vestnik Universiteta imeni O.E. Kutafina, 12, 75 (2015) [In Rus]
 3. E.R. Rossinskaya, Vestnik Universiteta imeni O.E. Kutafina, 12, 58 (2015) [In Rus]
 4. E.I. Galyashina, Rossiiskoe pravo v Internete, 3 (2008) [In Rus]
 5. E.I. Galyashina, Teoriya i praktika sudebnoi ekspertizy, 2 (2007) [In Rus]
 6. E.R. Rossinskaya, E.I. Galyashina, A.M. Zinin, Teoriya sudebnoi ekspertizy, (Norma Infra-M, Moskva, 2015) [In Rus]
 7. E.I. Galyashina, Vestnik Universitetaimeni O.E. Kutafina, 12, 38 (2015) [In Rus]
 8. E.I. Galyashina. ZakonyRossii: opyt, analiz, praktika. 10, 17 (2015) [In Rus]
 9. M.E. Rut, Obraznaya nominatsiya v russkoi onomastike (LKI, Moskva, 2008)[In Rus]
 10. V.D. Bondaletov, Russkaya onomastika (Librokom, Moskva, 2012) [In Rus]
 11. A.V. Superanskaya, V.E. Staltmane, N.V. Podol’skaya, A.Kh. Sultanov, Teoriya i metodika onomasticheskikh issledovanii (LIBROKOM, Moskva, 2009) [In Rus]
 12. A.V. Superanskaya, T.A. Soboleva, Tovarnyeznak (LIBROKOM, Moskva, 2009) [In Rus]
 13. M.V. Golomidova, Iskusstvennaya nominatsiya v russkoi onomastike (UGPI, Ekaterinburg, 1998) [In Rus]
 14. I.V. Kryukova, Reklamnoe imya: ot izobreteniya do pretsedentnosti (Peremena, Volgograd, 2004) [In Rus]
 15. E.N. Remchukova, T.P. Sokolova, L.R. Makhiyanova, Gumanitarnye, sotsial’no-ekonomicheskie I obshchestvennye nauki, 9, 3 (2015) [In Rus]
 16. T.P. Sokolova, Trudy Instituta russkogo yazyka im. V.V. Vinogradova, 7, 179 (2015) [In Rus]
 17. E.N. Remchukova, L.R. Makhiyanova, Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov, 2, 132 (2015) [In Rus]
 18. E.I. Galyashina, T.P. Sokolova, Sudebnaya lingvisticheskaya ekspertiza: rabochaya programma (MGYuA, Moskva, 2015) [In Rus]