Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 29, 2016
2016 International Conference “Education Environment for the Information Age” (EEIA-2016)
Article Number 01068
Number of page(s) 5
Section Education environment changes under the influence of InfoComm technologies
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162901068
Published online 03 August 2016
  1. UNESCO: Education. Available online: URL http://unesco.ru/ru/?module=news&action=theme&id=3 (accessed on 20.03.2015).
  2. V.M. Filippov, Reforms of education: Analytical review (CEP, Moscow, 2007) [In Rus]
  3. Federal’nyi Zakon RF ot 10.07.92. N 3266-1 “Ob obrazovanii”. Available online: URL: http://base.garant.ru/10164235/1/#block_1#ixzz3aQvTt6rb (accessed on 01.03.2015) [In Rus]
  4. MinobrazovaniyaRF, prikaz ot 11.02.2002 N 393 “O kontseptsii modernizatsii rossiiskogo obrazovaniya na period do 2010 goda”. Available online:URL: http://www.zakonprost.ru/content/base/part/87209 (accessed on 10.03.2015) [In Rus]
  5. V.A Abramov, Globaliziruyushchiisya Kitai: grani sotsiokul’turnogo izmereniya (Vostochnaya kniga, Moscow, 2010) [In Rus]
  6. J. Wenshan, Identity and Contextual Construction, 341 (2010).
  7. V.A. Yadov, Sotsiologicheskii zhurnal, 1, 35 (1994). [In Rus]
  8. T.V. Naumenko, Credonew, 2, 9( 2013) [In Rus]
  9. T.V. Naumenko, Credonew, 20, 27 (2000) [In Rus]
  10. N. V. Mel’nikova, Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 9, 314 (2011) [In Rus]