Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 29, 2016
2016 International Conference “Education Environment for the Information Age” (EEIA-2016)
Article Number 01070
Number of page(s) 4
Section Education environment changes under the influence of InfoComm technologies
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162901070
Published online 03 August 2016
 1. L. Vitgenshtein, Dnevniki 1914–1916 gg. (Moscow, 1987) [In Rus]
 2. I.S. Petrova, F.Yu. Chankhieva, Ekonomicheskii zhurnal, 22, 108 (2011) [In Rus]
 3. I.N. Griftsova, Prepodavatel’ XXI vek, 3, 251, (2013) [In Rus]
 4. I.N. Griftsova, Prepodavatel’ XXI vek, 4, 199, (2011) [In Rus]
 5. G.V. Sorina, Prepodavatel’ XXI vek, 3,242 (2015) [In Rus]
 6. S.V. Ivanova, Tsennosti i Smysly, 2, 41 (2014) [In Rus]
 7. Vestnik RFO,4, 68 (2013) [In Rus]
 8. R.W. Scholz, Daniel J. Lang, A. Wiek, A.I. Walter, and M. Stauffacher, Transdistsiplinarnost v filosofii i nauke: podkhody, problemy, perspektivy (Navigator, Moskva, 2015) [In Rus]
 9. R.V. Shol’ts., L.P. Kiyashchenko, and V.A.Bazhanov, Transdistsiplinarnost’ v filosofii i nauke: podkhody, problemy, perspektivy (Navigator, Moskva, 2015) [In Rus]
 10. Yu.V.Yarmak, Prinyatie reshenii v sisteme obrazovaniya (IET, Moskva,. 2014) [In Rus]
 11. Vsemirnaya initsiativa CDIO, Standarty: informatsionno-metodicheskoe izdanie (TPI, Tomsk, 2011) [In Rus]
 12. CDIO – sovremennyi podkhod k inzhenernomu obrazovaniyu. Available online: URL http://cdiorussia.ru/ (accesed on 23.03.2016) [In Rus]
 13. G.V. Sorina, Tsennosti i Smysly, 2, 50 (2014) [In Rus]