Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 29, 2016
2016 International Conference “Education Environment for the Information Age” (EEIA-2016)
Article Number 01072
Number of page(s) 5
Section Education environment changes under the influence of InfoComm technologies
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162901072
Published online 03 August 2016
  1. D Bell, The Coming of Post-Industrial Society (New York, 1973.)
  2. S.A. Beshenkov, I. I. Trubina, and E.V. Mindzayeva, Razvitiye universalnykh uchebnykh deistviy v obscheobrazovatelnom kurse informatiki (Izd-vo KRIPKiPRO, Kemerovo, 2010) [In Rus]
  3. V.V. Serikov, Razvitiye lichnosti v obrazovatelnom protsesse: monographiya (Logos, Moscow, 2012) [In Rus]