Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 31, 2016
ERPA International Congresses on Education 2016 (ERPA 2016)
Article Number 01003
Number of page(s) 6
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20163101003
Published online 05 September 2016
 1. George D. & Mallery P., SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference, 11.0 update (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon, (2003).
 2. Başoğlu U.D., Relationships between Participation in Recreational Activities and Leadership Behavior: A Study on the Secondary School Students, Turkish Journal of Sport and Exercise, 15 (2): 100–106, (2013).
 3. Büyüköztürk Ş., Kılıç Çakmak E. & Akgün Ö.E., Karadeniz Ş. ve Demirel F. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi, 11. Baskı (2012).
 4. Seçer İ. Psikolojik Test Geliştirme ve Uyarlama Süreci SPSS ve Lisrel Uygulamaları Ankara: Anı Yayıncılık, (2015).
 5. Üstün Ü.D. Lise Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere Katılımları ve Cinsiyetlerine Göre Dönüşümsel Liderlik Eğilimlerinin İncelenmesi. 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 5-7 Kasım, Eskişehir, 133–138 (2015).
 6. Gratton C. & Jones I. Research methods for sport studies, Routladge, London 2nd edition, (2010).
 7. Field A. Discovering Statistics Using SPSS, Sage, London 3rd edition, (2009).
 8. Ergin C. & Kozan M.K. Çalışanların Temel Değerleri, Dönüşümsel ve Etkileşimsel Liderlerin Çekiciliği, Türk Psikoloji Dergisi, 19 (54): 37–51, (2004).
 9. Korkmaz M. Duyguların ve Liderlik Stillerinin Öğretmenlerin Performansı Üzerinde Etkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 43: 401–422, (2005).
 10. Tahaoğlu F. & Gedikoğlu T. İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Rolleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15 (58): 274–298, (2009).
 11. Yammarino F.J. & Bass B.M. Transformational leadership and multiple levels of analysis, Human Relations, 43(10), 975–995, (1990). [CrossRef]
 12. Bums J.M. Leadership, New York: Harper & Row. (1978).
 13. Bass B.M. Does the transactional/transformational leadership transcend organizational and national boundaries? American Psychologist, 52, 130–139, (1997). [CrossRef]
 14. Lowe K. B., Kroeck K. G. & Sivasubramaniam N. Effectiveness correlates of transformational and transactional leadership: A meta-analytic review of the MLQ literature. The Leadership Quarterly, 7(3), 385–415, (1996). [CrossRef]
 15. Bass B.M. Two Decades of Research and Development in Transformational Leadership, European Journal of Work and Organızatıonal Psychology, 8 (1): 9–32, (1999). [CrossRef]
 16. Stokowski P. A., Long P. T. & Nuckolls J. S. Recreation leadership as a system of social ties. Journal of Park and Recreation Administration, 10(2), 67–77, (1992).
 17. Kraus R. Recreation leadership today. USA: Scott, Fothsman & Company (1985).
 18. Hayashi A. & Ewert A. Outdoor Leaders’ Emotional Intelligence and Transformational Leadership, Journal of Experiential Education 28 (3), 222–242, (2006). [CrossRef]
 19. Sivanathan N. & Fekken G. C. Emotional intelligence, moral reasoning and transformational leadership. Leadership & Organization Development Journal, 23(3/4), 198–204, (2002). [CrossRef]
 20. Russell R. V. Leadership in recreation (Third ed.). New York, NY: McGraw-Hill Companies, (2005).
 21. Karaküçük S. Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme, Gazi Kitapevi 5. Baskı, Ankara, (2005).