Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 30, 2016
5th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE
Article Number 00021
Number of page(s) 10
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20163000021
Published online 14 September 2016
 1. E. Malá, P. Pavlovský. Psychiatrie., 144 p. ISBN 80-7178-700-0 (Praha: PORTÁL 2002)
 2. Objavte cestu ako ísť ďalej. 98 p. ISBN 80-88952-31-X. (Trenčín: F, 2006)
 3. Čo je schizofrénia. [online]. Dostupné na: ¡http://www.dusevnezdravie.sk/schizofrenia.html¿
 4. D. Hell, D. Schüpbacha. Schizofrénie. 159 p. ISBN 80-88952-19-0. (Trenčín: F, 2004)
 5. Breier In: K. Bánska,. Vykročme z hmly- proti predsudkom spoločnosti. Zdravotnícke noviny. ISSN 1335 4477, 2006, roč. 11, 14, 39 (2006)
 6. E. Češková. Léčba schizofrenie. Psychiatrie pro praxi. [online]. 2009, roč. 10, 6, p.265–269[. Dostupné na: ¡http://www.solen.sk/index.Php?page=pdf_view&pdf_id=4176&magazine_id=2 ¿ (2009)
 7. M. Ondriášová. Psychiatria. 117 p. ISBN 80-8063-199-9 (Martin, OSVETA, 2005)
 8. O. Matoušek In. E. Marková, M. Venglářová, M. Babiaková. Psychiatrická ošetřovatelská péče. 352 p. ISBN 80-247-1151-6. (Praha, GRADA PUBLISHING 2006)
 9. J. Levická. Sociálna diagnóza – jej premeny v čase. In: Posouzení životní situace v sociální práci. ISBN 978-80-7041-419-4 (Hradec Králové : Gaudeamus 2008)
 10. K. Levická. Riziká diagnózy v sociálnej práci. In: Posouzení životní situace v sociální práci. ISBN 978-80-7041-419-4 (Hradec Králové : Gaudeamus 2008)
 11. R. Práznovská, O schizofrénii a chorých na schizofréniu. Podpora zdravia. ISSN 1335-3179, 2001, roč. 5,2, p. 4–6 (2001)
 12. I. Dóci. Sociálne problémy pacientov so schizofréniou. Psychiatria. ISSN 1335-423X, roč. 10, č.1, s 6–9 (2003)
 13. B. Wenigová, Stigma a psychiatrie. [online]. Dostupné na: ¡http://www.stopstigmapsychiatrie.cz/stigma-psychiatrie-napric-casem-wenigova.html¿
 14. K. Repková, L. Požár, L. Šoltés, Zdravotné postihnutie v kontexte novodobej sociálnej politiky., 214 p. ISBN 80-89141-03-X (Bratislava, INFORMAČNÁ KANCELÁRIA RADY EURÓPY 2003)
 15. L. Motlová. Schizofrenie a rodina: Mapování názorů, postojů a prožitků příbuzných jako základ rodinných intervencí. Psychiatrie. ISSN 1211-7579, 2005, roč. 9, č. 3, p.100–104 (2005)
 16. I. Ondrejka, M. Drímolová, A. Mažgútová. Vplyv psychotickej poruchy dieťaťa na kvalitu života rodiny. Česko – slovenská pediatrie. ISSN 0069-2328, roč. 58, č. 2, p. 66–69 (2003)
 17. K. Dörner. Osvobozující rozhovor. Psychicky nemocný v rodine. 132 p. ISBN 80-7169-892-X. (Praha: GRADA PUBLISHING 1999)
 18. Daily Care Centres in Slovakia. Denné psychiatrické stacionáre v SR. [online]. [cit. 2014-01-30]. Dostupné na internete: ¡http://www.odos-sk.com/download/Adresar_uzitocnych_kontaktov.pdf¿