Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 30, 2016
5th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE
Article Number 00028
Number of page(s) 8
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20163000028
Published online 14 September 2016
  1. Matoušek, Oldřich. Slovník sociální práce (Praha: Portál, 2003)
  2. Zákon č. 359/1999 Sb. ze dne 9. prosince o sociálně-právní ochraně dětí. In Sbírka zákonů České republiky. 1999, částka 111. Dostupný také z WWW: http://portal. gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/699/place
  3. Labáth, Vladímír. Riziková mládež (Praha: Sociologické nakladatelství, 2001)
  4. Kearney, Chistopher A. Casebook in Child Behavior Disorders. 5th edition (Wadsworth, Cengage Learning, 2013)
  5. Vágnerová, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 3., rozš. a přeprac. (Praha: Portál, 2004)
  6. Chmelík, Jan. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži (Praha: Policie ČR, MV ČR, 1998)
  7. Matoušek, Oldřich a Kroftová, Andrea. Mládež a delikvence (Praha: Portál, 1998)
  8. Bechyňová, Věra, Konvičková Marta. Sanace rodiny (Praha: Portál, 2008)
  9. Statistické přehledy (Praha: MV ČR, 2013)