Download citation

Improving the innovative development management of Zaporizhzhia region’s industrial complex

SHS Web Conf., 107 (2021) 06002
DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202110706002