Download citation

Development of expert thinking of future teachers

SHS Web of Conf., 164 (2023) 00131
DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202316400131