Digitalization in the system of methods of scientific knowledge

Anatoly Vasilyevich Denikin, Aleksandr Valentinovich Sablukov, Viacheslav Leonidovich Primakov, Valery Alexandrovich Lapshov and Pirmagomed Shikhmagomedovich Shikhgafizov
SHS Web Conf., 125 (2021) 05008
DOI: 10.1051/shsconf/202112505008

This search tool will display articles in our database by authors of the selected article:

Select your author(s):


Search method: