Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 10, 2014
4th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY, HEALTH, WELFARE
Article Number 00013
Number of page(s) 6
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20141000013
Published online 08 September 2014
 1. Bengston, Vern. L. Lowenstain, Ariela. (eds.) Global aging and challenges to families. New York: Aldine de Gruyter, 2003, 387s. ISBN-10: 0-202-30686-0. [Google Scholar]
 2. Hirt, Tomáš. Jakoubek, Marek. (eds.) Romové v osidlech sociálního vyloučení.1.vyd. Plzen: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2006. 414 s. ISBN 80-86898-76-8. [Google Scholar]
 3. Hübschmanová, Milena. Několik poznámek k hodnotám Romů. In Romové v České republice. 1. vyd. Praha: SOCIOKLUB, 1999. s. 16-67. ISBN 80-902260-7-8. [Google Scholar]
 4. Liégeois, Jean-Pierre: Romovia Cigáni Kočovníci. Dějiny a súčasnosť v európskoom kontexte. Bratislava: Rada Evropy, 1995. 271s. ISBN 80-967380-4-3. [Google Scholar]
 5. Navrátil, Pavel a kol . Romové v české společnosti. 1.vyd. Praha : Portál 2003. 223 s. ISBN 80-7178-741-8. [Google Scholar]
 6. Rabušicová, Milada. Kamanová Lenka. Pevná Kateřina. O mezigeneračním učení. Brno: Muni Press, 2011, ISBN 978-80-210-5750-0. [Google Scholar]
 7. Romipen [online]. 2003 [cit.16.11.2012] Pativ a ladž. Dostupné http://romipen3.euweb.cz/: pativ a ladž. [Google Scholar]
 8. Říčan, P. S Romy žít budeme – jde o to jak. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 144 s. ISBN 80-7178-250-5. [Google Scholar]
 9. Silverstein, Merril & Bengtson, Vern. L. Intergenerational solidarity and the structure of adult child-parent relationships in American families. American Journal of Sociology, 1997, 103 (2), 429-460. ISSN: 0002-9602. [CrossRef] [Google Scholar]
 10. Steward, Michal. Čas Cikánů. 1. vyd. Brno:Barrister & Principál. 2005. 275s. ISBN 80-7364-017-1. [Google Scholar]
 11. Stojka, Peter. Páťiv. Úcta – zdvořilost. In: Romano džaniben, 3/1996, s. 35–38. ISSN 1210-8545. [Google Scholar]
 12. Ševčíková, Stanislava. Sebepojetí Romů v romské lidové slovesnosti. Brno, 2011. disertační práce. Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Pavel NAVRÁTIL. [Google Scholar]
 13. Šišková, Tatjana. Specifika práce s romskými dětmi (Komunikační specifika romských dětí). In Řetízek. Sborník příspěvků k metodice práce v organizacích pracujících s romskými dětmi a mládeží. 1. vyd. Praha: Občanské sdružení R-Mosty, 2003. 110s. [Google Scholar]
 14. Skopalová, J. Vzdělávání romských dětí, možnosti vyrovnání příležitostí ve vzdělávání. In Dopita, M., Staněk, A. (Eds.) RVP v praxi učitele výchovy k občanství – se zaměřením na potírání rasové a národostní nesnášenlivosti. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005, s. 113–120. ISBN 80-244-1250-0. [Google Scholar]
 15. Williams, Patrick, Gypsy World, Chicago: The University of Chicago Press, 2003, ISBN 0-226-89929-2. [Google Scholar]
 16. Zabriskie, Ramon. B., & McCormick, Bryan. P. (2001). The Influences of Family Leisure Patterns on Perceptions of Family Functioning. Family Relations, 50(3), 281–289. ISSN 0197-6664. [CrossRef] [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.