Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 10, 2014
4th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY, HEALTH, WELFARE
Article Number 00036
Number of page(s) 8
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20141000036
Published online 09 September 2014
 1. Bērnu tiesıbu konvencija. Pienemta ANO Generālā asamblejā 1989.20.11. LR spēkā no 1992.14.04. [Google Scholar]
 2. Gimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017. gadam. [tiešsaiste], [atsauce 20.10.2012.]. Available on the web: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3583). [Google Scholar]
 3. Sociālo pakalpojumu un sociālās palıdzıbas likums. [stājies spēkā 01.01.2003.], [tiešsaiste], [atsauce 21.10.2012.]. Available on the web: http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488_ [Google Scholar]
 4. Bārintiesu iesniegto valsts statistikas pārskatu par bārintiesu darbu 2012.gadā analıze. Available on the web: http://www.bti.gov.lv/lat/barintiesas/aktualitates/?doc=3271 [Google Scholar]
 5. Landy S. Pathways to competence. Encouraging healthy social and emotional development in young children. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co. 2002. [Google Scholar]
 6. LR MK 03.06.2003. noteikumi Nr. 291 “Prasıbas sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (grozıjumi veikti 08.03.2011.) Available on the web: http://likumi.lv/doc.php?id=75887 [Google Scholar]
 7. Agrınā iejaukšanās – Progress un attıstıbas tendences 2005.-2010.gads, Odense, Denmark: European Agency for development in Special Needs Education. [tiešsaiste], [atsauce 20.10.2012]. Available on the web: https://www.european-agency.org/publications/ereports/early-childhood-intervention-progress-and-developments/ECI-report-LV.pdf [Google Scholar]
 8. Nodibinājums “Centrs Dardedze.” Bez Pēriena. Kā ar mılestıbu un cienu noteikt bērnam robežas. “Nobodys Chilren Foundation”apmācıbu kursa programma. Rıga: Nodibinājums “Centrs Dardedze.” 2012 [Google Scholar]
 9. http://www.centrsdardedze.lv [Google Scholar]
 10. 04.09.2012. RD saistošie noteikumi Nr. 184 “Rıgas pilsētas pašvaldıbas sniegto pakalpojumu sanemšanas un samaksas kārtıba”.[tiešsaiste], [15.11.2012.]. Available on the web: http://www.likumi.lv/doc.php?id=169136 [Google Scholar]
 11. Komisijas pazinojums Eiropas parlamentam, padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reionu komitejai: Sociālie ieguldıjumi izaugsmei un kohēzijai, tostarp Eiropas Sociālā fonda ıstenošana 2014.-2020.gadā. [tiešsaiste], [01.10.2013.] http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri [Google Scholar]
 12. Bolšteina G. Vecāku apmācıbas programma “Bērnu emocionālā audzināšana” kā agrına sociālā darba intervence sociālā riska ‘gimenēs. Rıga: RSU, 83 lpp. [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.