Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 37, 2017
ERPA International Congresses on Education 2017 (ERPA 2017)
Article Number 01074
Number of page(s) 9
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20173701074
Published online 14 August 2017
 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483 [Google Scholar]
 2. Commission of the European Communities (2008), Green Paper. Migration & mobility: challenges and opportunities for EU education systems, Brussels, 2, retrieved: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0423:FIN:EN:PDF. (Accessed: 2.05.2017) [Google Scholar]
 3. Ibid. [Google Scholar]
 4. EU Council and the Commission, 2010 joint progress report of the Council and the Commission on the implementation of the ‘Education and Training 2010 work programme’, Official Journal of the European Union 2010/C 117/1 (2010) [Google Scholar]
 5. European Parliament and the Council, Recommendation of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC), Official Journal of the European Union L 394/10, 30.12.2006, (2006) [Google Scholar]
 6. Council Directive 77/486/EEC of 25 July 1977 on the education of the children of migrant workers, Official Journal L 199, 6.8.1977, (1977) [Google Scholar]
 7. European Parliament, EP resolution of 2 April 2009 on educating the children of migrants, Official Journal of the European Union C 137 E/1, 27.5.2010 (2009a) [Google Scholar]
 8. Ibid. [Google Scholar]
 9. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 [Google Scholar]
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia, Dz.U. 2010 nr 57 poz. 361 (1991) [Google Scholar]
 11. UN General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, Convention on the Rights of the Child, retrieved: http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf (Accessed: 5.05.2017) [Google Scholar]
 12. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 (1991) [Google Scholar]
 13. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141 (2005) [Google Scholar]
 14. European Union, Charter of Fundamental Rights of the European Union, Official Journal of the European Communities C 364/1, 18.12.2000 (2000) [Google Scholar]
 15. European Parliament, EP resolution of 24 March 2009 on Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment, Session document A6-0092/2009, 24.2.2009, (2009b) [Google Scholar]
 16. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141 (2005) [Google Scholar]
 17. UNESCO, Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, Salamanca 1994, retrieved: http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427eo.pdf (Accessed: 3.05.2017). [Google Scholar]
 18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. 2013, poz. 532 (2013) [Google Scholar]
 19. Ibid. [Google Scholar]
 20. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Edukacja mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym w Polsce 2010-2011, Warszawa,11 (2012) [Google Scholar]
 21. Ibid., 10 [Google Scholar]
 22. K. Białek, Międzykulturowość w szkole. Poradnik dla nauczycieli i specjalistów (ed.), Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, 48–49 (2015) [Google Scholar]
 23. B. Czernecka, Kształcenie nauczycieli zintegrowanej Europy in: Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskie, M. Ochmański (ed.), Wyd. UMCS, Lublin, 38–40 (1997) [Google Scholar]
 24. D. Misiejuk, Dzieci imigrantów i mniejszości narodowych in: Małe dziecko w Polsce: raport o sytuacji edukacji elementarnej, T. Szlendak (ed.), Fundacja Rozwoju Dzieci, Warszawa, 147 (2006) [Google Scholar]
 25. Ibid, 148 [Google Scholar]
 26. K. M. Błeszyńska, Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych – perspektywa szkoły, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, 74–76 (2010) [Google Scholar]
 27. Ibid., 76–79 [Google Scholar]
 28. S. Severiens, Developing School Capacity for Diversity, SIRIUS Network, 4 (2014). [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.