Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 40, 2018
6th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE
Article Number 02001
Number of page(s) 10
Section Health
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20184002001
Published online 31 January 2018
 1. Special Assignments Minister for Social Integration Affairs of Latvia. Policy Guidelines for Strengthening Civil Society 2004-2015. [Google Scholar]
 2. Society Integration Foundation. Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society" source of Funding “EEA Financial Mechanism 2004-2009”. [Google Scholar]
 3. B.G.Peters. Institutional Theory in Political Science. The “New Institutionalism., Contiinum Londond and New York (2000). [Google Scholar]
 4. G.Jordan and W.A.Maloney. Democracy and Interest Groups. Enhancing Participation?, Palgrave Macmillan (2007). [Google Scholar]
 5. H.Kluver. Lobbying in the European Union. Interest Groups, Lobbying Coalitions, and Policy Change. Oxford University Press(2013). [CrossRef] [Google Scholar]
 6. Y.Yishai. Participatory Governance in Public Health: Choice, but no Voice. Oxford Handbook of Governance, Oxford University Press (2012). [Google Scholar]
 7. R.M.Kaplan and Y.M.Badad. Balancing influence between actors in healthcare decision making. BMC Health Services Research. DOI: 10.1186/1472-6963-11-85(2011). [Google Scholar]
 8. Veselības ministrija. Rīkojums Nr.302 “Par darba grupas izveidi e-veselības attīstības stratēģijas izstrādāšanai” (03.11.2003). [Google Scholar]
 9. A.Ādamsone. Sabiedrību aicina izteikt viedokli par e-veselības pamatnostādņu projektu, LETA (14.06.2004). [Google Scholar]
 10. A.Ādamsone. Ģimenes ārsti: Tikai neliela daļai ārstu prakšu nodrošinātas ar datoriem, LETA (02.02.2005). [Google Scholar]
 11. A.Ādamsone. Moderno IT ieviešanu veselības jomā kavē vairāki faktori, LETA (07.04.2005). [Google Scholar]
 12. L.KĻaviņš. Microsoft Latvia pārstāvis prognozē grūtības veselības aprūpes sistēmas datorizācijā, LETA (10.03.2005). [Google Scholar]
 13. Ministru kabinets. Rīkojums Nr.560 “Par pamatnostādnēm “e-veselība”Latvijā” (17.08.2005). [Google Scholar]
 14. Veselības ministrija. Pamatnostādnes “e-veselība Latvijā” (informatīvā daļa) (17.08.2005). [Google Scholar]
 15. A.Ādamsone. “E-veselības” plānu īstenošanai nākamgad atvēlēti 600 000 latu., LETA (31.12.2005). [Google Scholar]
 16. A.Ādamsone. Informācijas tehnoloģiju plašāku izmantošanu veselības aprūpē var kavēt vairāki škēršļi, LETA (21.08.2005). [Google Scholar]
 17. Ministru kabinets. Rīkojums Nr.430 “Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 17.augusta rīkojumā Nr.560 “Par pamatnostādnēm “e-Veselības Latvijā” (09.06.2006). [Google Scholar]
 18. Ministru kabinets. Rīkojums nr. 660 “Par pamatnostādņu “e-Veselība Latvijā”īstenošanas plānu 2008.-2010.gadam (24.10.2007). [Google Scholar]
 19. S.Sproģe. Veselības aprūpes speciālistus reģionos apmācīs darbam ar datoru.,LETA (06.12.2007). [Google Scholar]
 20. Ministru Kabinets. Noteikumi Nr.134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu” (11.03.2014). [Google Scholar]
 21. I.Mežiniece. E-veselības projekta ieviešanas iekārtām tērēs Ls 58 122., LETA (16.08.2009). [Google Scholar]
 22. Latvijas Republikas Valsts Kontrole. Revīzijas ziņojums: Vai projekts “E-veselība Latvijā” ir solis pareizajā virzienā. Lietderības revīzija “Informācijas sistēmas veselības aprūpē”, Rīga (2015). [Google Scholar]
 23. L.Grundule. Pētījums: Latvijā elektroniskie pakalpojumi veselības aprūpes jomā tiek izmantoti ierobežotā apjomā. LETA (25.04.2008). [Google Scholar]
 24. I.Mežiniece. VM plāno izstrādāt pilotprojektus vairākiem e-veselības pakalpojumiem, LETA (14.01.2009). [Google Scholar]
 25. Ministru kabinets. Noteikumi Nr.1110 Veselības ekonomikas centra nolikums (29.09.2009). [Google Scholar]
 26. I.Mežiniece. Gavars ar atbildīgajām institūcijām pārrunās ar e-veselību saistītus jautājumus., LETA (15.09.2010). [Google Scholar]
 27. K.Pots. Ieviest “e-veselību”traucē normatīvā regulējuma neesamība”., LETA (18.06.2010). [Google Scholar]
 28. K.Pots. Veselības ekonomikas centrs pirks konsultācijas par 107 000 latiem; “e-receptes” izstrādes konkurss pārsūdzēts. LETA (16.11.2010). [Google Scholar]
 29. K.Pots. VEC “e-veselības” izstrādei slēdz līgumus par 2.96 miljoniem latu”., LETA (01.03.2010). [Google Scholar]
 30. LETA. E-receptes informācijas sistēmu izstrādās “In-Volv Latvia” un “ABC software”, LETA (22.12.2011). [Google Scholar]
 31. K.Miļūna. E-veseslības sistēmas testēšanu ar reāliem pacientu datiem sāks decembrī, LETA (17.10.2012). [Google Scholar]
 32. Ministru Kabinets. Noteikumi Nr. 850 “Nacionālā veselības dienesta nolikums” (01.11.2011). [Google Scholar]
 33. D.Kļanska. Nodrošinās centralizētu pacientu veselības informācijas uzglabāšanau, LETA (17.07.2012). [Google Scholar]
 34. E.Rutule. Ministrija: Medicīnas nozarē izmanto dažādas IT sistēmas, bet to salāgošanaiar e-veselības portālu būs pārejas periods, LETA (05.12.2012). [Google Scholar]
 35. A.Ādamsone. Apdrošinātāji cer uz e-veselības ieviešanu, LETA (10.10.2013). [Google Scholar]
 36. A.Sauka. ARS vadītājs: Ieviešot e-veselību, būtu jāparedz valsts līdzekļi privāto sistēmu salāgošanai ar valsts sistēmu, LETA (04.04.2015). [Google Scholar]
 37. K.Pētersons. NVD vadītāja: Nepastāv risks, ka Latvijā neizdosies ieviest e-veselības sistēmu, LETA (11.05.2015). [Google Scholar]
 38. E.Valtmane. Valsts kontrole informēs par e-veselības sistēmas revīzijā konstatēto, LETA (07.09.2015). [Google Scholar]
 39. E.Valtmane. VK:Valstij var nākties apmaksāt neizdevušos e-veselības projektu, LETA (08.09.2015). [Google Scholar]
 40. K.Pētersons. Nesaņemot papildus līdzekļus e-veselības ieviešanai, VM projekta ieceres realizes mazākā apjomā, LETA (08.09.2015). [Google Scholar]
 41. K.Pētersons. Pirmajā pusgadā ārstniecības iestādes e-veselības sistēmu tomēr varēs lietot brīvrātīgi, LETA (16.09.2015). [Google Scholar]
 42. LETA. Ģimenes ārsti valdību lugs aicināt pārstrādāt e-veselības projektu; gatavojas neslēgt līgumus par tās lietošanu, LETA (28.11.2015). [Google Scholar]
 43. K.Pētersons, E.Valtmane. Pēc plašām diskusijām valdība vienojas e-veselības sistēmas ieviešanu atlikt uz gadu, LETA (01.12.2015). [Google Scholar]
 44. K.Pētersons. NVD tomēr izdevies izstrādāt e-veselības projektu, un drīzumā sistēmas lietošana tiks piedāvāta ārstniecības iestādēm, LETA (04.01.2016). [Google Scholar]
 45. K.Pētersons. Darbu sācis e-veselības portals, LETA (02.07.2016). [Google Scholar]
 46. K.Pētersons. NVD organizes seminārus veselības nozares speciālistiem par e-veselības sistēmas ieviešanas aktualitātēm, LETA (12.10.2016). [Google Scholar]
 47. LETA. Čakša: Elektroniskā slimības lap air gatava darbam; ar e-recpti sarežģītāk, LETA (26.10.2016). [Google Scholar]
 48. A.Sauka. “BENU aptiekas”sāk e-recepšu apkalpošanu, LETA (27.10.2016). [Google Scholar]
 49. Preses relīze. Aptiekā izsniegtas zāles pret pirmo e-recepti, LETA (28.10.2016). [Google Scholar]
 50. K.Pētersons. Bažījoties parpacientu datu aizsardzību un savām iespējām strādāt ar e-veselību, ģimenes ārsti sistēmai vēlas pievienoties brīvprātīgi, LETA (04.03.2016). [Google Scholar]
 51. A.Antanoviča. Ģimenes ārstu asociācija vienojas neparakstīt līgumus par e-veselības sistēmas izmantošanu, LETA (21.10.2016). [Google Scholar]
 52. K.Pētersons. NVD: Parakstīšanas procesā ir 2100 līgumi par e-veselības lietošanu, kas ir vairāk kā puse no plānotā, LETA (01.11.2016). [Google Scholar]
 53. K.Pētersons. Čakša rosinās pagarināt laiku, kurā ārsti brīvprātīgi varēs lietot gan e-recepti, gan darbnespējas lapu, LETA (08.11.2016). [Google Scholar]
 54. K.Pētersons. NVD noslēdzi 733 līgumus par e-veselības lietošanu, tai skaitā 128 – ar ģimenes ārstiem, LETA (29.11.2016). [Google Scholar]
 55. Ministru Kabinets. Noteikumi Nr.748 “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr. 134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu””, LETA (29.11.2016). [Google Scholar]
 56. K.Pētersons. VM sākusi pārbaudi saistībā ar e-veselības informācijas sistēmu ieviešanu, LETA (08.11.2016). [Google Scholar]
 57. E.Kozule. Saeimas komisijā vērtēs e-medicīnas ieviešanas progresu un lietderību, LETA (17.02.2010). [Google Scholar]
 58. A.Blumberga. Latvijas farmaceiti pozitīvi vērtē e-recepšu ieviešanu, LETA (02.04.2010). [Google Scholar]
 59. A.Sauka. Asociācija: E-veselības neieviešanas dēļ aptiekām būs jāatliek IT sistēmu modernizācija; pieaugs rindas, LETA (01.12.2015). [Google Scholar]
 60. A.Ādamsone.Mudina nodrošināt labāku caurskatāmību un racionālāku resursu izmantošanu veselības aprūpē, LETA (21.07.2012). [Google Scholar]
 61. A.Sauka. ARS vadītājs: Ieviešot “e-veselību”, būtu jāparedz valsts līdzekļi privāto sistēmu salāgošanai ar valsts sistēmu, LETA (04.04.2015). [Google Scholar]
 62. K.Pots. Apinis: “E-veselības” projektu īsteno biznesa, nevis pacientu interesēs, LETA (02.06.2010). [Google Scholar]
 63. K.Miļūna. Mediķu arodbiedrība aicina apturēt VM izstrādāto e-veselības projekta virzību, LETA (07.08.2012). [Google Scholar]
 64. K.Pētersons. Mediķu arodbiedrība atbalsta ģimenes ārstu lēmumu neparakstīt līgumu par e-veselības sistēmas izmantošanu, LETA (24.10.2016). [Google Scholar]
 65. K.Pētersons. Ģimenes ārsti aicina e-veselības ieviešanai noteikt sešu mēnešu izmēģinājuma periodu, LETA (08.11.2016). [Google Scholar]
 66. A.Kinca. Reportāža no Igaunijas: Kopš e-veselības ieviešanas papīra kaudzes ārstu kabinetos aizstāj dators, LSM (19.11.2016). [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.