Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 51, 2018
6th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE (Part II)
Article Number 01004
Number of page(s) 7
Section Society
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20185101004
Published online 07 November 2018
 1. Auziņš, M. Pastāvēs, kas mainısies. No: Grınberga, H., Mukāne, A. Virzıtājspēks. Rakstu krājums par augstāko izglıtıbu Latvijā. Rıga: Izglıtıbas un zinātnes ministrija, 2007, 153.–167. lpp [Google Scholar]
 2. Concumer protection law and higher education [online]. CMA, MD-698, October 2015 [viewed 16 December 2016]. Available from: https://www.ucas.com/sites/default/files/cma-adviser-info.pdf [Google Scholar]
 3. Greatrix, P. University isn't just a business – and the student isn't always right [online]. Guardian News and Media Limited, higher education network, 2011 [viewed 10 December 2016]. Available from: https://www.theguardian.com/higher-education-network/higher-education-network-blog/2011/mar/14/students-as-consumers [Google Scholar]
 4. Latvijas Izglıtıbas un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis sveicis skolotājus, pasniedzējus, skolēnus, studentus un vecākus Zinıbu dienā, uzsverot izglıtıbas nozımi cilvēka dzıvē [online]. 01.09.2013 [viewed 10 December 2016]. Available from: http://www.delfi.lv/news/national/politics/vjaceslavs-dombrovskis-uzsver-izglitibas-nozimi-cilveka-dzive.d?id=43607105 [Google Scholar]
 5. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Patērētāju tiesıbu aizsardzıbas centra 2011.gada 16.jūnija Lēmums Nr. E03-KREUD-12 [online]. [viewed 16 December 2016]. Available from: http://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/docs/16.06.2011_latvijas_biznesa_koledza_nr_e03_kreud_12_izraksts.pdf [Google Scholar]
 6. Koķe, T. Students ir pilntiesıgs studiju procesa dalıbnieks, nevis patērētājs [online]. Rıgas Stradiņa universitātes mājas lapa, 2015 [viewed 12 December 2016]. Available from: http://www.rsu.lv/studentiem/9486-tatjana-koke-students-ir-pilntiesigs-studiju-procesa-dalibnieks-nevis-pateretajs [Google Scholar]
 7. Undergraduate Students: Your Concumer Rights [online]. 6o-second summary, CMA, March 2015 [viewed 16 December 2016]. Available from: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/411288/Students_consumer_rights_60ss.pdf [Google Scholar]
 8. Augstskolu likums: Latvijas Republikas 1995.gada 2.novembra likums. Latvijas Vēstnesis 179 (462), 17.11.1995 [Google Scholar]
 9. Civillikums. Ceturtā daļa. Saistıbu tiesıbas: Latvijas Republikas 1937.gada 28.janvāra likums. Valdıbas Vēstnesis, 46, 26.02.1937 [Google Scholar]
 10. Grozıjumi augstskolu likumā: Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumi Nr.1. Latvijas Vēstnesis 4 (2952), 09.01.2004 [Google Scholar]
 11. Grozıjumi Augstskolu likumā: Latvijas Republikas 2004.gada 3.jūnija likums. Latvijas Vēstnesis 93 (3041), 10.06.2004 [Google Scholar]
 12. Izglıtıbas likums: Latvijas Republikas 1998.gada 28.oktobra likums. Latvijas Vēstnesis 343/344 (1404/1405), 17.11.1998 [Google Scholar]
 13. Komerclikums: Latvijas Republikas 2000.gada 13.aprıļa likums. Latvijas Vēstnesis 158/160 (2069/2071), 04.05.2000 [Google Scholar]
 14. Latvijas Administratıvo pārkāpumu kodekss: Latvijas republikas 1984.gada 7.decembra likums. Ziņotājs, 51, 20.12.1984 [Google Scholar]
 15. Par patērētāju tiesıbu aizsardzıbu: Latvijas Republikas 1992.gada 28.oktobra likums. “Ziņotājs”, 46/47/48, 03.12.1992 [Google Scholar]
 16. Patērētāju tiesıbu aizsardzıbas centra nolikums. Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumi Nr.632. Latvijas Vēstnesis 125 (3493), 08.08.2006 [Google Scholar]
 17. Patērētāju tiesıbu aizsardzıbas likums: Latvijas Republikas 1999.gada 18.marta likums. Latvijas Vēstnesis 04/105 (1564/1565), 01.04.1999 [Google Scholar]
 18. Studiju lıgumā obligāti ietveramie noteikumi: Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumi Nr.886. Latvijas Vēstnesis 171 (3119), 28.10.2004 [Google Scholar]
 19. Studiju lıgumā obligāti ietveramie noteikumi: Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumi Nr.70. Latvijas Vēstnesis 16 (3592), 26.01.2007 [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.