Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 51, 2018
6th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE (Part II)
Article Number 01008
Number of page(s) 9
Section Society
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20185101008
Published online 07 November 2018
 1. S. Jirgena, Promocijas darbs, Jauniešu pašizjūta un adiktıvas uzvedıbas izvēle, Rıga: LU (1999) [Google Scholar]
 2. J. Ļevina, K. Mārtinsone, S. Mihailova, I. Gintere, Proc. Int. Sci. Conf. 3, 577–587 (2015) [Google Scholar]
 3. S. Jirgena, K. Mārtinsone, Sabiedrıba un kultūra. Rakstu krājums IX: 112–119, Vērtıbu hierarhija: jauniešu salıdzinošais vērtējums 1998, un 2005, gadā (2007) [Google Scholar]
 4. S. Austruma, Rēzeknes augstskolas Izglıtıbas un dizaina fakultāte, Jauniešu vērtıbas patērētājsabiedrıbā Latvijā: promocijas darbs (2012) [Google Scholar]
 5. I. Tunne, Jauniešu vērtıbas (Rīga: RaKa, 1999) [Google Scholar]
 6. T. Likitapiwat, W. Sereetrakul, S. Wichadee, Int. J. Psycholo. Res. 8(1), 109–18 (2015) [CrossRef] [Google Scholar]
 7. A. Maercker, X.C. Zhang, Z. Gao, Y. Kochetkov, S. Lu, Z. Sang, J. Margraf, Int. J. Clin. Health Psychol. 15(1), 8–17 (2015) [CrossRef] [Google Scholar]
 8. S. Schwartz. J. Cross-Cultural Psychol. 42(2), 307–319 (2011) [CrossRef] [Google Scholar]
 9. A. Pētersons, The Values of Latvian People XVII (Turiba University Conference, 2016) [Google Scholar]
 10. M. Rokeach, The nature of human values (Free Press, New York, 1973), 136 [Google Scholar]
 11. Е.В. Фанталова, Журнал Практикующего Психолога, 175–202, Психометрическое исслещование показателеиметощики “Уровеньсоотношения щенности и щоступности” (2011) [Google Scholar]
 12. M. Rokeach, J. Soc. Issues 24(1), 13–33 (1968) [CrossRef] [Google Scholar]
 13. E. Karsa, Bakalaura darbs. Rıga: Rıgas Stradiņa Universitāte. Pieaugušo vērtıbu hierarhija un sociālo aktivitāšu dinamika 1998. un 2015. gadā: longitudināls pētıjums (2015) [Google Scholar]
 14. Н.Ф . Шахматов. Психология зрелости и старения, 2, 16. Старение—время личного познания вечнюх вопросов и истиннюх щенностеи (1998) [Google Scholar]
 15. М.Г. Рущнев, иЦ PAH.–2009.–29 c. Вазовюе щенности населения: сравнение россиян с жителями щругих европеиких стран (2009) [Google Scholar]
 16. Ю.В. Кузьмина, Самоощенка уровня зщоровья и образа жизни стущентов во взаимосвязи с биосощиальнюми факторами и личностнюми ресурсами (2011) [Google Scholar]
 17. M. Sokola, Bakalaura darbs, Rıga: Rıgas Stradiņa Universitāte. Vērtıbas, dzıves jēgas orientācijas, pašattieksme 1998. un 2015.gadā: longitudināls pētıjums (2016) [Google Scholar]
 18. Ю.С. Черкасова, О.В. Вубновская, Динамика изменениǔ Карьернюх Ориентащии Участников Волонтерского Движения (На Примере Центра Волонтеров Вгуэс, Г. Влащивосток (2015) [Google Scholar]
 19. Е.Г. Ожогова, Автореф. щисс. канщ. психол. наук/ЕГ Ожогова. Саратов. Взаимосвязь синщрома “психического вюгорания” и особенностеуи щенностно-смюсловоǔ сферю у пещагогов общеобразовательнюх школ (2008) [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.