Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 131, 2022
8th International Multidisciplinary Research Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE
Article Number 03008
Number of page(s) 7
Section Welfare
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/202213103008
Published online 11 January 2022
 1. Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Valstybine švietimo 20132022 metij strategija. Vilnius, https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-svietimo-strategija-2013-2020_svietstrat.pdf (2014) [accessed 19. August. 2021] [Google Scholar]
 2. J. Buškeviciute. Sumaniojo viešojo valdymo koncepcijos paieškos: skirtingu teoriniuj prieigu kritine analize. Viešoji politika ir administravimas. Mokslo darbai 12(2), 359371 (2014) [Google Scholar]
 3. G. Tolutiene, R.M. Andriekiene, R. Adomavicius. Parapijos kunigo andragogines funkcijos bendruomenes veikloje, ju plėtros galimybes. Mokslo ir tikejimo dialogai. Tiltai. Priedas: mokslo darbai 46(2), 52–76, (2016) [Google Scholar]
 4. A. Valackiene, E. Zalnieriuniene. Bendruomenes dalyvavimas savivaldos procesuose: vietos bendruomenes atvejo analize. TILTAI 2 21–38 (2015) [Google Scholar]
 5. S. Nefas, V. Smalskys, V. Slapkauskas. Demokratija ir vietos bendruomene Lietuvoje. Mykolo Riomerio universitetas (2011) [Google Scholar]
 6. R. Grigas. Bendruomeniškumo ir savivaldos Lietuvoje kaitos bruožai: istorioso_ne interpretacija. Vietos savivalda Lietuvoje. In Konferencijos, Vietos savivalda ir bendruomenes Lietuvoje” medžiaga.UDK 3163(5)(06), (2010) [Google Scholar]
 7. M. Briedis, I. Leliugiene, S. Nefas, R. Ciužas Bendruomenes ir suaugusiuju švietimas. Vilnius: Nacionalinis mokymu centras (2013) [Google Scholar]
 8. I. Zemaitaityte. Empowerment of older people to participate in educational activities. Society, integration, education. Rēzeknes Augstskola II, 260–268 (2014) [Google Scholar]
 9. A. Aleksandravicius, J. Zukovskis. Kaimo bendruomeniu raida ir ju veiklos tikslai: siekiant darnumo visuomeneje. Management theory and studies for rural business and infrastructure development 1(25), 7–16 (2011) [Google Scholar]
 10. D.L. Morgan. Reconsidering the Role of Interaction in Analyzing and Reporting Focus Groups. Qualitative Health Research 20(5) 718–722, (2010) [CrossRef] [Google Scholar]
 11. Lietuvos respublikos Neformaliojo suaugusiuju švietimo ir testinio mokymosi istatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ce0399a00cd411e497f0ec0f2b563356(2014) [accessed 5. August. 2021] [Google Scholar]
 12. V. Zydziunaite, S. Sabaliauskas. Kokybiniai tyrimai: principai ir metodai: vadovelis socialiniu mokslu studiju] programul studentams. Kaunas: VDU (2017) [Google Scholar]
 13. D. Penkauskiene. Neformaliojo suaugusiuju švietimo ir testinio mokymosi koordinavi-mas savivaldybese. Koordinatoru] veiklos apžvalga, igyvendinant projekta, Suaugusiuju švietimo veiksmu plano nacionalinis koordinavimas: Lietuva” (Nr. 567447-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA3-ALAGENDA). Available: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2015/08/Koordinatori%C5%B3-veiklos-ap%C5%BEvalga.pdf (2017) [accessed 19. August. 2021] [Google Scholar]
 14. Neformaliojo suaugusiuju švietimo ir testinio mokymosi 2016-2023 metu pletros programa. Lietuvos respublikos vyriausybes nutarimas. Available: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b7f45490007711e6bf4ee4a6d3cdb874?jfwid=mmceo8f22 (2016) [accessed 7. August. 2021] [Google Scholar]
 15. A. Petrauskiene, I. Zemaitaityte, Neformaliojo suaugusiuju švietimo igyvendinimas šalies regionuose. Tyrimo ataskaita, igyvendinant projekta “Naujoji švietimo paradigma konkurencinemis salygomis” (kodas: 10.1.2-ESFA-K-917-03-0011). Available: https://svietimotinklas.lt/tyrimas/neformaliojo-suaugusiuju-svietimo-igyvendinimas-lietuvos-regionuose/ (2020) [accessed 11. August. 2021] [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.