Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 184, 2024
9th International Multidisciplinary Research Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE
Article Number 05002
Number of page(s) 11
Section Digitalization in Social Work - Opportunities and Challenges
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/202418405002
Published online 29 March 2024
 1. European Commission, The Digital Europe Programme, https://digital-strategy.ec.europa.eu/lv/activities/digital-programme [Google Scholar]
 2. Ministru Kabinets, Latvijas Vēstnesis, Ministru kabineta 2021, gada 7, jūlija rīkojums Nr. 490 “Par Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.–2027, Gadam” 133(2021), https://likumi.lv/ta/id/324715 [Google Scholar]
 3. Ministru kabinets, Latvijas Vēstnesis, 2021, gada 14, aprīļa rīkojums Nr. 246 “Par Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2021.–2027, Gadam” 73(2021), https://likumi.lv/ta/id/322468 [Google Scholar]
 4. Latviešu valodas institūts, Latviešu literārās valodas vārdnīca, 1.–8. (1972) https://tezaurs.lv/lauki:1 [Google Scholar]
 5. Centrālā statistikas pārvalde. Pilsētu un lauku iedzīvotāju skaits reģionos, pilsētās, novados un pagastos gada sākumā (eksperimentālā statistika) https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/tabulas/rig061-pilsetu-un-lauku-iedzivotaju-skaits [Google Scholar]
 6. Centrālā statistikas pārvalde. Iedzīvotāji laukos un pilsētās pēc dzimuma gada sākumā 1935 – 2022 https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/IRD070/table/tableViewLayout1/ [Google Scholar]
 7. Latvijas Vēstnesis, Latvijas lauku attīstības programma 106(1998), https://www.vestnesis.lv/ta/id/47864 [Google Scholar]
 8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Reģionālas un nacionālas nozīmes attīstības centru tīkla izvērtējumsm 2021, gada 15, decembris https://www.varam.gov.lv/lv/media/32276/download?attachment [Google Scholar]
 9. Centrālā statistikas pārvalde, Pilsētu un lauku iedzīvotāju skaits reģionos, pilsētās, novados un pagastos gada sākumā (eksperimentālā statistika) 2022 – 2023, PxWeb [Google Scholar]
 10. Latvija lauku forums, https://laukuforums.lv/lv/archives/category/sakums [Google Scholar]
 11. Ministru kabinets, Latvijas Vēstnesis, 2021, gada 16, februāra rīkojums Nr. 93 “Par Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēm 2021.–2027, Gadam” 34 (2021), https://likumi.lv/ta/id/321037 [Google Scholar]
 12. Labklājības ministrija, Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs, https://www.lm.gov.lv/lv/socialo-pakalpojumu-sniedzeju-registrs [Google Scholar]
 13. Centrālā statistikas pārvalde, 2021, gadā nabadzības riskam bija pakļauti 22, 5% iedzīvotāju (2022), https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/iedzivotaji/monetara-nabadziba-nevienlidziba-un-sociala-atstumtiba/preses-15?themeCode=NN [Google Scholar]
 14. Newfoundland and Labrador Association of Social Workers, Standards for Technology Use in Social Work Practice (Explanatory Document). (2012) https://nlcsw.ca/sites/default/files/inline-files/Standards_for_Technology_Use_Explanatory_Document.pdf [Google Scholar]
 15. D. Baltruks, S. Hussein; A.L. Montero, Investing in the social services workforce, (2017) https://www.esn-eu.org/sites/default/files/publications/Investing_in_the_social_service_workforce_WEB.pdf [Google Scholar]
 16. Projekta “Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē,” Projekta papildu rezultāti Nr. 32 un 33 (2021), https://www.hespi.lv/sites/default/files/32_33_zinojums_lm_final.pdf [Google Scholar]
 17. Digital Economy and Society Index (DESI) 2022, Latvia DESI_2022__Latvia__eng_jWa6RzSSeHQORX0NbZ9K9FyDc4_88 [Google Scholar]
 18. Centrālā statistikas pārvalde, Regulāro interneta lietotāju īpatsvars sasniedzis 90% (2022) https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/informacijas-tehn/interneta-lietosana/preses-relizes/8195-iedzivotaju-interneta?themeCode=DL [Google Scholar]
 19. Latvijas Banka, biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”, Diskusijas kopsavilkums “Mans viedoklis rītdienas ekonomikai” (2020) [Google Scholar]
 20. P. Bourdieu, The forms of Capital (1986) J., Richardson, Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (1986), Westport, CT: Greenwood, pp. 241–258; https://home.iitk.ac.in/~amman/soc748/bourdieu_forms_of_capital.pdf [Google Scholar]
 21. R. Putnam, Social Capital: Measurement and Consequences (2001), https://search.oecd.org/education/innovation-education/1825848.pdf [Google Scholar]
 22. M. Lightfoot, Digital Social Capital (2016), https://www.academia.edu/37858452/Digital_Social_Capital_v_1_0_pdf [Google Scholar]
 23. T. Howard, F. Diez, R.R. Smith, Human Capital and Global Business Strategy, (2013) DOI: 10.1017/CBO9781139519380 [Google Scholar]
 24. Council recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (Text with EEA relevance) (2018/C 189/01), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01) [Google Scholar]
 25. Digital Economy and Society Index Report, Human Capital (2018), https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/2_desi_report_humancapital_B5DC055D-DD1E-51CD-229138BE55F9AE8A_52247.pdf [Google Scholar]
 26. M. Ragnedda, M. Ruiu, F. Addeo, Measuring Digital Capital: An empirical investigation, (2019) https://www.researchgate.net/publication/335431371_Measuring_Digital_Capital_An_empirical_investigation [Google Scholar]
 27. S. Carretero, R. Vuorikari, Y. Punie, DigComp 2.1, The Digital Competence Framework for Citizens (2017), https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3c5e7879-308f-11e7-9412-01aa75ed71a1/language-en [Google Scholar]
 28. Pašvaldību sociālo dienestu un sociālā darba speciālistu darbības efektivitātes novērtēšanas rezultāti un to analīze, Gala ziņojums (2017), https://www.lm.gov.lv/lv/media/3466/download?attachment [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.