Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 10, 2014
4th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY, HEALTH, WELFARE
Article Number 00043
Number of page(s) 9
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20141000043
Published online 09 September 2014
 1. De La HarpeB., RadloffA., WyberJ. (2000) Wyber Quality and Generic (Professional) Skills. – Quality in Higher Education, (2000), Volume 6, Issue 3 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13538320020005972. [Google Scholar]
 2. StankevičsA. (2012) Social dimension of the higher education in Latvia. – Daugavpils: “Saule”. – 192 lpp. [Google Scholar]
 3. Darba tirgus pētıjums “Profesionālās un augstākās izglıtıbas programmu atbilstıba darba tirgus prasıbām”. Rıga: LU, (2007), XII + 232 lpp. http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/darba_tirgus/petijumi/profesionala_ugstaka_izglitiba.pdf. [Google Scholar]
 4. Ekspertıze par darbinieku atbilstıbu darba tirgum pēc izglıtıbas valstı. – Rıga: LBAS, (2011) http://www.lbas.lv/upload/stuff/201109/par_darbinieku_atbilstibu_darba_tirgum_pec_izglitibas_valsti.pdf. [Google Scholar]
 5. Kas ir Nacionālā trıspusējā sadarbıbas padome? – Latvijas Vēstnesis: (2011) http://www.lvportals.lv/skaidrojumi.php?id=241496. [Google Scholar]
 6. Komisijas pazinojums. Eiropa 2020: Stratē‘gija gudrai, ilgtspējıgai un integrējošai izaugsmei. (2010) http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_ LV_ACT_part1_v1.pdf. [Google Scholar]
 7. Latvija 2030 http://www.latvija2030.lv/page/1. [Google Scholar]
 8. Latvijas Stratē‘giskās attıstıbas plāns 2010. – 2013. gadam http://www.likumi.lv/doc.php?id=208079. [Google Scholar]
 9. Nacionālā trıspusējā sadarbıbas padome (2013) http://www.mk.gov.lv/mp/vaditas-padomes/ntsp/. [Google Scholar]
 10. NEP funkcijas un uzdevumi (2013) http://www.viaa.gov.lv/lat/strukturfondi/12111/?tl_id=12561&tls_id=533. [Google Scholar]
 11. Nozaru ekspertu padomes (NEP) (2013) http://www.viaa.gov.lv/lat/strukturfondi/12111/?tl_id=12561&tls_id=533. [Google Scholar]
 12. Nozaru izpēte profesionālajai izglıtıbai. Nozares izpētes process un pirmie rezultāti. – Rıga: Ernst & Young, (2012) http://www.viaa.gov.lv/files/free/87/13387/prezentacija_konference_petijums_ey_19012012_preciz.pdf. [Google Scholar]
 13. Nozaru un darba devēju loma profesionālās izglıtıbas attıstıbā. – Rıga: VIAA, speciālizlaidums 2012 http://www.viaa.gov.lv/files/free/62/12562/viaa_zinas_web_2.pdf. [Google Scholar]
 14. Profesionālās izglıtıbas un nodarbinātıbas trıspusējās sadarbıbas apakšpadomes nolikums (2008) http://www.mk.gov.lv/mp/vaditas-padomes/ntsp/. [Google Scholar]
 15. Valsts stratē‘giskais ietvardokuments 2007.–2013. gada periodam. – Rıga: Latvijas Republikas Finanšu ministrija, (2007) http://www.esfondi.lv/upload/04-kohezijas_politikas_nakotne/VSID_2009.pdf. [Google Scholar]
 16. VIAA veido Latvijas nozaru kvalifikācijas sistēmu (2013) http://www.viaa.gov.lv/lat/strukturfondi/12111/. [Google Scholar]
 17. Augstskolu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967. [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.