Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 10, 2014
4th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY, HEALTH, WELFARE
Article Number 00053
Number of page(s) 5
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20141000053
Published online 09 September 2014
 1. Ārina, A. (2009) Pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana sociālajā sistēmā. Psiholo‘gijas, biznesa un sabiedrıbas sociālās sfēras aktuālās problēmas: teorija un prakse. (Ensuring the quality of social service system. Psychology, business and public sphare of social problem areas: theory and practice) Rıga: “JUMI” (in Latvian). [Google Scholar]
 2. Dobelis, K. (2002) “Augstskolu kvalitatıvas izaugsmes nosacıjumi un rezultāti” Augstskolu kvalitatıva izaugsme un tās ietekme uz tautsaimniecıbas un zinātnes attıstıbu starptautiskā zinātniskā konference. (University quality growth conditions and results “Higher – quality growth and its impact on economic and scientific developments in the international scientific conference”) Rıga: Banku augstskola (in Latvian). [Google Scholar]
 3. Kvalitātes rokasgrāmata procedūras un prakse. (Quality manual procedures and prastices) (1998) Eiropas izglıtıbas fonds (in Latvian). [Google Scholar]
 4. Skujina V. (2000). Pedago‘gijas terminu skaidrojošā vārdnıca [Teacher training glossary]. Rıga: Zvaigzne ABC, (in Latvian). [Google Scholar]
 5. Torgāns, K. (2006) Saistıbu tiesıbas I dala. Mācıbu grāmata. (Contract law in Part I. Textbook) Rıga: TNA (in Latvian). [Google Scholar]
 6. “History of consumer Protection”. http://www.consumerdaddy.com/a-12-history-of-consumer-protection.htm (2012.15.10.). [Google Scholar]
 7. “Sherman Anti-Trust Act”. http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=51 (2012.15.10.). [Google Scholar]
 8. “Consumer rights”. http://www.consumersinternational.org/who-we-are/consumer-rights (2012.09.01.). [Google Scholar]
 9. Patērētāju tiesıbu aizsardzıbas likums. Normatıvo aktu krājums. (Consumer Protection Act. Collection of laws and regulations) (2012) Rıga: TNA (in Latvian). [Google Scholar]
 10. Akadēmisko terminu datu bāzē. (Academic term data base) http://termini.lza.lv/term.php?term=pat%C4%93r%C4%93t%C4%81js&list=&lang=LV [Google Scholar]
 11. Izglıtıba – galvenie rādıtāji. (Education – key indicators) http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/izglitiba-galvenie-raditaji-30273.html (2012.19.10.). [Google Scholar]
 12. Ziemele, I. (2005)Starptautiskās tiesıbas un cilvēktiesıbas Latvijā: abstrakcija vai realitāte. (International law and human rights in Latvian: Abstraction or Reality) Rıga: TNA (in Latvian). [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.