Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 31, 2016
ERPA International Congresses on Education 2016 (ERPA 2016)
Article Number 01005
Number of page(s) 13
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20163101005
Published online 05 September 2016
 1. F.F. Çolakoglu, Ö. Şenel, Sekiz haftalık aerobik egzersiz programının sedanter orta yaşlı bayanların vücut kompozisyonu ve kan lipidleri üzerindeki etkileri. Spormetre, Ankara Üniversitesi Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1, 56–61 (2003).
 2. N. Sanlıer, Gençlerde biyokimyasal bulgular,antropometrik ölçümler, vücut bilesimi, beslenme ve fiziksel aktivite durumlarının degerlendirilmesi. Gazi Egitim Fakültesi Dergisi, 25, 47–73 (2005).
 3. E. Şanlı, Ögretmenlerde Fiziksel Aktivite Düzeyi- Yas, Cinsiyet ve Beden Kitle İndeksi İliskisi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Saglık Bilimleri Enstitüsü. Ankara (2008).
 4. J.E.L Carter, B.H. Heath, Somatotyping-Development and Application, Cambridge University Press. (1990).
 5. N. Erkan, Yaşam Boyu Spor, Bağırgan Yayımevi, Ankara (1998).
 6. T. Bosi Bağci, Yaşlılarda Antropometri, Turkish Journal of Geriatrics, Geriatri 6 (4), 147–151 (2003).
 7. Y. Sevim, Antrenman Bilgisi, Tutibay Ltd. Şti Ankara (1997).
 8. R.R. Wolfe, Fat metabolism in exercise. Adir Exp Bial; 441:147–56 (1998).
 9. T. Smith, B. Smith, M. Davis, Predictors of Physical Fitness in a Collage Sample. Percept Mat Skills;1:1009–10 (2000). [CrossRef]
 10. E.A. Galliven, A. Singh, D. Michelson, Hormonal and metabolic responses to exercise across time of day and menstrual cycle phase. J Appl Physiol; 85:1822–1831(1997)
 11. B. Kannin, D. Phil, The Effect of Short- vs. Long- Bout Exercise on Mood, VO2max, and Percent Body Fat. Preventive Medicine; 40: 92–98 (2005). [CrossRef]
 12. R.S. Gibson Principles of Nutritional Assessment. Oxford University Press, New York (1990).
 13. A. Sarria, LA. Moreno, LA. Garcia-Clop, S. Fleta, MP. Morellan, M. Bueno, Body mass index, triceps skinfold and waist circumference in screening for adiposity in male children and adolescent. Acta Pediatr; 90: 387–92 (2001) [CrossRef]
 14. M. Adaş, N. Özbey, N. Metin, H. Yaraşir, R. Kazancioğlu, Ş. Molvalilar, E. Sencer, Y. Orhan, Şişman kadinlarda viseral yağ indeksi ve metabolik risk göstergeleri ile ilişkisi, İst. Tıp Fak. Mecmuası, 62: 3 (1999)
 15. A. Wade, F.A. The Guide To Training And Coaching Heineman, London (1979).
 16. C. İşlegen, “Değişik Liglerde Oynayan Bolgesel Profesyonel FutbolTakımlarının Fiziksel ve Fizyolojik Profilleri”, Spor Bilimleri Dergisi, 22 (2), 83–93. (1987).
 17. S. Temoçin, R.O. Ek, A. Tekin, “ Futbolcularda Surat ve Dayanıklılığın Solunumsal kapasite uzerine etkisi” SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2 (1), 31–35 (2004).
 18. H. Eker, Y.S. Ağaoğlu, F. Albay, “Niğde Universitesindeki 20-25 Yaş Arası Futbol Oynayan, Futbolu Bırakan ve Duzenli Spor Yapmayan Oğrencilerin Solunum ve Antropometrik Parametrelerinin İncelenmesi” SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1 (2), 89–97 (2003). [CrossRef]
 19. G. Pekcan, Şişmanlığın Tanımı ve Saptanması. III. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Obezite Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 93–104, Ankara (2000).
 20. S. Küçükkömürler, Yurtlarda Kalan Öğrencilerin Şişmanlık Durumları Ve Uyguladıkları Diyet Örnekleri. Mesleki Eğitim Dergisi, 4 (7): 61–74 (2001)
 21. P. Bilgiç, Sporcu ve Sporcu Olmayan Bireylerin Vücut Kompozisyonu ve Beslenme Durumları ile Serum Leptin Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplu Beslenme Sistemleri Programı Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara. (2003).
 22. G. Pekcan, S. Yücecan, M. Tayfur, K. Kayakırılmaz, N. Rakıcıoğlu, S. Mercanlıgil, G. Eroğlu, Dietary Intakes and Nutritional Status of Non-Institutionalized Elderly, Age and Nutrition (abstract), 3(2):139 (1992).
 23. RG. Bowden, BA. Lanning, EI. Doyle, HM. Johnston, EI. Nassar, B. Slonaker, G. Scanes, C. Rasmussen, Comparison of body composition measures to dual-energy xray absorptiometry. J Exercise Physiol; 8:1–9 (2005).
 24. A. Ergün, Vücut Kompozisyonunun belirlenmesi (15. Bölüm) Yavuzer S. Fizyoloji pratik klavuzu, Antıp AŞ. Yayınları, 91–99 (1999)
 25. YS. Biçer, İ. Peker, Y. Savucu, Kalp Tek Damar Tıkanıklığı Olan Kadın Hastalarda Planlanmış Düzenli Yürüyüşün Vücut Kompozisyon Değerleri Üzerine Etkisi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, Cilt 19, 4, 241–248 (2005).
 26. E. Zorba, R. Yaman, S. Yıldırım, Ö. Saygın, 18-24 yaş Grubu Sedanter Bayan Öğrencilerde 8 haftalık Step Uygulamasının Bazı Fiziksel Uygunluk ve Antropometrik Değerlere Etkisi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, Ankara (2000).
 27. F. F. Çolakoğlu, S. Karacan, Genç Bayanlar İle Orta Yaş Bayanlarda Aerobik Egzersizin Bazı Fizyolojik Parametrelere Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (1) 277–284 (2006).
 28. B. Şimşek, H. Ertan, AS. Göktepe, K. Yazıcıoğlu, Bayan Voleybolcularda Diz Kas Kuvvetinin Sıçrama Yüksekliğine Etkisi. Egzersiz, 1(1): 36–43. (2007)
 29. Y. Polat Y, V. Çınar, M. Şahin, O. Pepe (2003). 14 Yaş Çocukların Fiziksel Uygunluk Düzeyleri İle Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi. İ.Ü. Spor Bilimleri Dergisi, 11;3 (ÖS), 127–130.
 30. T. Fonong, Risk factors for 5 year mortality in older adults the cardiovascular health study. JAMA, 279, 585–592 (1998) [CrossRef]
 31. Ø. Rognmo, E. Hetland, J. Helgerud, J. Hoff, SA. Slørdahl, High intensity aerobic interval exercise is superior to moderate intensity exercise for increasing aerobic capacity in patients with coronary artery disease. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil, (3), 216–222 (2004). [CrossRef]
 32. WK. Hoeger, West Publishing Company, United States of America, Principles and Labs. 2nd Edition, 189 (1991).
 33. ND. Parker, GR. Hunter, MS. Treuth, Effects of Strength Training on Cardiovascular Responses During a Submaximal Walk and A Weight Loaded Walking Test İn Older Females. J Cardiopulm Rehab. 16 (1), 56–62. (1991) [CrossRef]
 34. F. Erdoğan, H. Sarı, M. Terzioğlu. Farklı spor branşlarındaki sporcular ile sedenter kişilerin istirahat-egzersiz ve dinlenme solunum dolaşım parametrelerinin karsılaştırılması.Spor Hekim Derg.;16; 121–128. (1981)
 35. T. Saka, Y. Yıldız, Ö F. Tekbaş, T. Aydın, Genç Erkeklerde Spor Okulu Eğitim Programının Bazı Antropometrik ve Fonksiyonel Testler Üzerine Etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2, 1 (2008)
 36. A. Blake, W.C. Miller, D.A. Brown, Adiposity Does Not Hinder the Fitness Response to Exercise Training in Obese Women, J. Sports Med. Phys. Fitness, 40(2):107–177 (2000).
 37. B. Temur, Research Of The Effect Of Bone Mıneral Densıty, Age, Heıght And Weıght On Grıp Strength. International Journal of Academic Research Part B, 4(6), 169–175 (2012) [CrossRef]
 38. M.E. Alphan,. Obezitenin tedavisinde sağlıklı beslenme davranışı, Actual Medicine, 11(5): 26–40 (2003)
 39. Amerikan Collage of Sports Medicine (A.C.S.M.) The Recommended Quantity and Quality of Exercise for Developing and Maintaining Cadionespiratory and Muscular Fitness in Healthy Adults. Med.Sci.Sport Exercise, 4 (3), 22–265. (1990).
 40. M. Amano, T. Kanda, H. Ue, and T. Moritani, Exercise training and autonomic nervous system activity in obese individuals. Med Science Sports Exercise; 33: 1287–1291 (2001) [CrossRef]
 41. K. Gökdemir, H. Koç, O. Yüksel. Aerobik antrenman programının üniversite öğrencilerinin bazı solunum ve dolaşım parametreleri ile vücut yağ oranı üzerine etkisi, Egzersiz, 1, 145–149 (2007)
 42. E. Zorba, Fiziksel Uygunluk, Gazi Kitabevi Tic Şti, 2. baskı, Ankara, 64. (2001)
 43. İ. Koca, Yüzme Bilmeyip Yüzme Teknik Eğitimi Alan ve Üniversite Yüzme Takımında Yüzme Sporuyla Uğrasan 18-25 yas arasındaki Bayan ve Erkeklerde Üç Aylık Yüzme Antrenman Programının Ergospirometreyle Ölçülen Fizyolojik Fonksiyonlara Etkisi, Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji A.B.D, Y. Lisans Tezi, (2003).
 44. İ. Yıldırım, V. Özdemir, Üst Düzey Erkek Hentbol Oyuncularının Antropometrik Özelliklerinin Yatay ve Dikey Sıçrama Mesafesine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 12 (1), 63–72 (2010).
 45. A.M. Hodge, G.K. Dowse, P.Z. Zimmet, Association of body mass index and waisthip circumference ratio with cardiovascular disease risk factors in Mineronesian Naurans. Int. J. Obes., 17, 399–407 (1993).
 46. H. Yardimci, AÖ. Özçelik, Ankara İli Gölbaşi İlçesinde Yetişkin Kadinlarin Antropometrik Ölçümleri Ve Beslenme Alişkanliklari Üzerinde Bir Araştirma, Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Yayın No: 13, Ankara (2006).

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.