Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 31, 2016
ERPA International Congresses on Education 2016 (ERPA 2016)
Article Number 01016
Number of page(s) 8
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20163101016
Published online 05 September 2016
 1. Tiryaki, Ş. Spor Psikolojisi, Kavramlar, Kuramlar ve Uygulama. Mersin: Eylül Kitap ve Yayınevi.(2005).
 2. Deniz, İ. İletişim Becerileri Eğitiminin İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin İletişim Becerileri Düzeyine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (2003).
 3. Kılcığıl, E. ve diğ. İki Farklı Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 19–28. (2009).
 4. Acar, V. Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Budur. (2009).
 5. Uzuntaş, A. Etkili İletişim: Anlatabilmek ve Anlayabilmek. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 11–30. (2013).
 6. Alkan, G. Takım Sporlarında Etkili İletişim Ölçeğinin Türk Takım Sporcularına Uyarlanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin. (2009).
 7. Ulukan, H. İletişim Becerilerinin Takım ve Bireysel Sporculara Olan Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman. (2012).
 8. Demiray, U. Etkili İletişim (4.Baskı). Ankara: Pegem Akademi. (2011).
 9. Öğülmüş, S. Güdüleme (Motivasyon) Kuramları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dersgisi. 2(5), 92–105. (2002).
 10. Doğan, O. Spor Psikolojisi (2.Baskı). Adana: Nobel Kitapevi. (2005).
 11. Dörnyei, Z. Teaching and Researching Motivation. Longman: Essex. (2001).
 12. Saracaloğlu, A. & Yenice, S. & Karasakaloğlu, N. Öğretmen Adaylarının İletişim ve Problem Çözme Becerileri İle Okuma İlgi ve Alışkanlıkları Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 187–206. (2009).
 13. Lazar, J. İletişim Bilimi (1.Baskı). Ankara: Vadi Yayınları. (2001).
 14. Bingöl, G. & Demir, A. Amasya Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri. Göztepe Tıp Dergisi, 26(4), 152–159. (2011).
 15. Karasar, N. Bilimsel Araştırma Yöntemi (21.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. (2012).
 16. Güney, S. Yönetim ve Organizasyon (2.Baskı). Ankara: Nobel Yayınları. (2007).
 17. Willis, J. D. Three Scales to Measure Competition-Related Motives in Sports. Journal of Sport Psychology, (4), 338–353. (1982). [CrossRef]
 18. Güven, Ö. 12–16 Yaş Grubu Sporcuların Müsabaka Motivasyonu ve Antrenör Davranışları Konusunda Karşılaştıkları Bazı Sorunlar. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), .29–40. (1996).
 19. Mirzeoğlu, D. & Çelebi, M. & Özcan, G. Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Beden Eğitimi Öğretmenlik Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Becerilerine Etkisi. 4. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı, 150–162, Bursa. (2005).
 20. Engür, M. Elit Sporcularda Başarı Motivasyonunun, Durumluk Kaygı Düzeyleri Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir. (2002).
 21. Özyalvaç, N. T. Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitim Dersine Yönelik Tutumları İle Akademik Başarı Motivasyonlarının İncelenmesi (Konya Anadolu Lisesi Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya. (2010).
 22. Abakay, U. & Kuru, E. Coach Communication Scale in Football a Study of Validity and Reliability. International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport. 9. th Edition, Constanta, 29–31 May. (2009).
 23. Kayışoğlu, N. B. & Doğan, İ. & Çetin, M. Gençlik Kampı Lider Adaylarının Duygusal Zekâ Düzeyleri ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dergisi, 12(1), 43–50. (2002).
 24. Siyez, D. M. & Dilek, T. T. Lise Öğrencilerinin Öfke Kontrolü ve İletişim Becerilerinde Çözüm Odaklı Psiko-Eğitim Programının Etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(41), 11–22. (2014).
 25. İkizler, C. Sporda Başarıyı Etkileyen Psikolojik Faktörler. Ankara: Nobel Yayınevi. (1994).
 26. Korkut, F. Yetişkinlere Yönelik İletişim Becerileri Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 143–149. (2005).
 27. Aktaş ve Ark. Profesyonel Basketbolcularda Spora Özgü Başarı Motivasyon Düzeyinin Cinsiyetler Açısından Karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 55–59. (2006).
 28. Harminson, R. J. Peak performance in sport: Identifying Ideal Performance States and Developing Athletes Psychological Skills. Sport, Exercise, and Performance Psychology, 1(5), 3–18. (2011). [CrossRef]
 29. Aktop, A, & Erman, K.A. Takım Ve Bireysel Sporcuların Başarı Motivasyonu, Benlik Kaygısı ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması. 7. Uluslararası Spor bilimleri Kongresi, Antalya. (2002).
 30. Yılmaz, İ. & Çimen, Z. Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının İletişim Beceri Düzeyleri. Ankara Üniversitesi, Journal of Physical Education and Sport Sciences, 10(3), 1–11. (2008).
 31. Tepeköylü, Ö. & Soytürk, M. & Çamlıyer, H. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerisi Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(3), 115–124. (2009). [CrossRef]
 32. Akandere, M. & Özyalvaç, N. & Duman, S. Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Derslerine Yönelik Tutumları İle Akademik Başarı Motivasyonlarının İncelenmesi (Konya Anadolu Lisesi örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 1–12. (2010).
 33. Güzel, İ. İ. Amatör Sporcuların Antrenörlerinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (2008).
 34. Şahin, N. Elit Düzeyde Takım Sporu ve Bireysel Spor Yapan İki Grubun İletişim Becerilerinin Karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(1), 13–16. (2012).
 35. Gürüz, D. & Eğinli, A. T. Kişilerarası İletişim, Bilgiler-Etkiler-Engeller. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. (2008).
 36. Bauer, J. C. The Effects of Coaching Behaviors on Motivation ın Handball Players. Master Thesis, University Maastricht Faculty of Health Sciences. (2009).

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.