Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 31, 2016
ERPA International Congresses on Education 2016 (ERPA 2016)
Article Number 01016
Number of page(s) 8
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20163101016
Published online 05 September 2016
 1. Tiryaki, Ş. Spor Psikolojisi, Kavramlar, Kuramlar ve Uygulama. Mersin: Eylül Kitap ve Yayınevi.(2005). [Google Scholar]
 2. Deniz, İ. İletişim Becerileri Eğitiminin İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin İletişim Becerileri Düzeyine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (2003). [Google Scholar]
 3. Kılcığıl, E. ve diğ. İki Farklı Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 19–28. (2009). [Google Scholar]
 4. Acar, V. Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Budur. (2009). [Google Scholar]
 5. Uzuntaş, A. Etkili İletişim: Anlatabilmek ve Anlayabilmek. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 11–30. (2013). [Google Scholar]
 6. Alkan, G. Takım Sporlarında Etkili İletişim Ölçeğinin Türk Takım Sporcularına Uyarlanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin. (2009). [Google Scholar]
 7. Ulukan, H. İletişim Becerilerinin Takım ve Bireysel Sporculara Olan Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman. (2012). [Google Scholar]
 8. Demiray, U. Etkili İletişim (4.Baskı). Ankara: Pegem Akademi. (2011). [Google Scholar]
 9. Öğülmüş, S. Güdüleme (Motivasyon) Kuramları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dersgisi. 2(5), 92–105. (2002). [Google Scholar]
 10. Doğan, O. Spor Psikolojisi (2.Baskı). Adana: Nobel Kitapevi. (2005). [Google Scholar]
 11. Dörnyei, Z. Teaching and Researching Motivation. Longman: Essex. (2001). [Google Scholar]
 12. Saracaloğlu, A. & Yenice, S. & Karasakaloğlu, N. Öğretmen Adaylarının İletişim ve Problem Çözme Becerileri İle Okuma İlgi ve Alışkanlıkları Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 187–206. (2009). [Google Scholar]
 13. Lazar, J. İletişim Bilimi (1.Baskı). Ankara: Vadi Yayınları. (2001). [Google Scholar]
 14. Bingöl, G. & Demir, A. Amasya Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri. Göztepe Tıp Dergisi, 26(4), 152–159. (2011). [Google Scholar]
 15. Karasar, N. Bilimsel Araştırma Yöntemi (21.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. (2012). [Google Scholar]
 16. Güney, S. Yönetim ve Organizasyon (2.Baskı). Ankara: Nobel Yayınları. (2007). [Google Scholar]
 17. Willis, J. D. Three Scales to Measure Competition-Related Motives in Sports. Journal of Sport Psychology, (4), 338–353. (1982). [Google Scholar]
 18. Güven, Ö. 12–16 Yaş Grubu Sporcuların Müsabaka Motivasyonu ve Antrenör Davranışları Konusunda Karşılaştıkları Bazı Sorunlar. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), .29–40. (1996). [Google Scholar]
 19. Mirzeoğlu, D. & Çelebi, M. & Özcan, G. Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Beden Eğitimi Öğretmenlik Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Becerilerine Etkisi. 4. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı, 150–162, Bursa. (2005). [Google Scholar]
 20. Engür, M. Elit Sporcularda Başarı Motivasyonunun, Durumluk Kaygı Düzeyleri Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir. (2002). [Google Scholar]
 21. Özyalvaç, N. T. Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitim Dersine Yönelik Tutumları İle Akademik Başarı Motivasyonlarının İncelenmesi (Konya Anadolu Lisesi Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya. (2010). [Google Scholar]
 22. Abakay, U. & Kuru, E. Coach Communication Scale in Football a Study of Validity and Reliability. International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport. 9. th Edition, Constanta, 29–31 May. (2009). [Google Scholar]
 23. Kayışoğlu, N. B. & Doğan, İ. & Çetin, M. Gençlik Kampı Lider Adaylarının Duygusal Zekâ Düzeyleri ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dergisi, 12(1), 43–50. (2002). [Google Scholar]
 24. Siyez, D. M. & Dilek, T. T. Lise Öğrencilerinin Öfke Kontrolü ve İletişim Becerilerinde Çözüm Odaklı Psiko-Eğitim Programının Etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(41), 11–22. (2014). [Google Scholar]
 25. İkizler, C. Sporda Başarıyı Etkileyen Psikolojik Faktörler. Ankara: Nobel Yayınevi. (1994). [Google Scholar]
 26. Korkut, F. Yetişkinlere Yönelik İletişim Becerileri Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 143–149. (2005). [Google Scholar]
 27. Aktaş ve Ark. Profesyonel Basketbolcularda Spora Özgü Başarı Motivasyon Düzeyinin Cinsiyetler Açısından Karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 55–59. (2006). [Google Scholar]
 28. Harminson, R. J. Peak performance in sport: Identifying Ideal Performance States and Developing Athletes Psychological Skills. Sport, Exercise, and Performance Psychology, 1(5), 3–18. (2011). [CrossRef] [Google Scholar]
 29. Aktop, A, & Erman, K.A. Takım Ve Bireysel Sporcuların Başarı Motivasyonu, Benlik Kaygısı ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması. 7. Uluslararası Spor bilimleri Kongresi, Antalya. (2002). [Google Scholar]
 30. Yılmaz, İ. & Çimen, Z. Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının İletişim Beceri Düzeyleri. Ankara Üniversitesi, Journal of Physical Education and Sport Sciences, 10(3), 1–11. (2008). [Google Scholar]
 31. Tepeköylü, Ö. & Soytürk, M. & Çamlıyer, H. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerisi Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(3), 115–124. (2009). [CrossRef] [Google Scholar]
 32. Akandere, M. & Özyalvaç, N. & Duman, S. Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Derslerine Yönelik Tutumları İle Akademik Başarı Motivasyonlarının İncelenmesi (Konya Anadolu Lisesi örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 1–12. (2010). [Google Scholar]
 33. Güzel, İ. İ. Amatör Sporcuların Antrenörlerinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (2008). [Google Scholar]
 34. Şahin, N. Elit Düzeyde Takım Sporu ve Bireysel Spor Yapan İki Grubun İletişim Becerilerinin Karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(1), 13–16. (2012). [Google Scholar]
 35. Gürüz, D. & Eğinli, A. T. Kişilerarası İletişim, Bilgiler-Etkiler-Engeller. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. (2008). [Google Scholar]
 36. Bauer, J. C. The Effects of Coaching Behaviors on Motivation ın Handball Players. Master Thesis, University Maastricht Faculty of Health Sciences. (2009). [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.