Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 30, 2016
5th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE
Article Number 00005
Number of page(s) 6
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20163000005
Published online 14 September 2016
 1. Birǵele, E., Ševele, I. (2015) Sociālo darbinieku un sociālo pedagogu sadarbība darbā ar ǵimenēm, kuras bērni ilgstoši neapmeklē skolu: laba pieredze. Rīga: Aisma, 45 lpp [Google Scholar]
 2. Maslo, I., Gonsalez, M., F. (2015) Supporting the engagement and reintegration of 18–24 year old early school-livers in lifelong learning: evidences for targeted compensatory and preventive strategy in education. Rīga: University of Latvia, 505 p [Google Scholar]
 3. Šmite, A. (2015) Pedagoǵisko darbinieku tālākizglītība Latvijā. Rīga: Raka, 320 lpp. [Google Scholar]
 4. Aušeiks, G. Īsumā par izglītību, skolotājiem un viņu darbu Latvijā no 1919. līdz 1940. gadam. Pieejams: http://alv.lv/lv/biblioteka/isuma-par-izglitibu-latvija-krievijas-imperijas-sa/ [pēdējo reizi sk. 10.07.2015.] [Google Scholar]
 5. Dālderis I. Obligāta vidējā izglītība – ekonomikai un tautas intelektam. Pieejams: http://www.delfi.lv/news/comment/comment/ints-dalderis-obligata-videja-izglitiba-ekonomikai-un-tautas-intelektam.d?id=46132439#ixzz3dm210z44 [pēdējo reizi sk. 10.07.2015.] [Google Scholar]
 6. Dedze, I., Krūzmēra, M., Mikiško, I. Savlaicīgu pamatizglītības apguvi traucējošo faktoru kopums. Pieejams: http://providus.lv/article/savlaicigu-pamatizglitibas-apguvi-traucejoso-faktoru-kopums [pēdējo reizi sk. 10.07.2015.] [Google Scholar]
 7. Eiropa 2020. Stratēǵija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. Pieejams: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_LV_ACT_part1_v1.pdf [pēdējo reizi sk. 10.07.2015.] [Google Scholar]
 8. Grīnfelds, A. Skolas kavēšana un skolenu sasniegumi OECD PISA 2012. Pieejams: http://www.ipi.lu.lv/uploads/media/SkolasKavesana_Grinfelds.pdf [pēdējo reizi sk. 10.07.2015.] [Google Scholar]
 9. Izglītības kvaliātes valsts dienesta 2014.gada Publiskais pārskats. Pieejams: http://www.ikvd.gov.lv/assets/files/2013/citi/2015/2014_gada.pdf [pēdējo reizi sk. 10.07.2015.]. [Google Scholar]
 10. Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumi Nr.89 “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=225270 [pēdējo reizi sk. 10.07.2015.]. [Google Scholar]
 11. Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumi Nr.871 “Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība”. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=195933 [pēdējo reizi sk. 10.07.2015.] [Google Scholar]
 12. Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumi Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība”. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=215853 [pēdējo reizi sk. 10.07.2015.]. [Google Scholar]
 13. Pētījums par priekšlaicīgas mācību pamešanas iemesliem un riskiem jauniešiem vecuma grupā no 13 līdz 18 gadiem. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/images/statistika/petijumi/41.pdf [pēdējo reizi sk. 10.07.2015.] [Google Scholar]
 14. Pētījuma ziņojums “Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū. 5.posms”. Pieejams: http://www.veseligsridzinieks.lv/wp-content/uploads/2015/03/Riska-faktoru-ietekme_atkaribu-izraisosas-vielas_Rezultatu-atskaite_2014.pdf [pēdējo reizi sk. 10.07.2015.] [Google Scholar]
 15. Ziņojums par analītisko izpēti “Vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo kavējumi un rīcība to novēršanai”. Pieejams: http://ikvd.gov.lv/assets/files/2013/citi/Zinojums_kavejumi_09.2014..pdf [pēdējo reizi sk. 10.07.2015.] [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.