Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 30, 2016
5th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE
Article Number 00024
Number of page(s) 10
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20163000024
Published online 14 September 2016
 1. R. Ališauskienė, G. Purvaneckienė, Moterys politikoje: ar sulauksime padaugėjimo? Lyčių studijos ir tyrimai. Šiaulių universitetas. Šiauliai, Šiaulių universiteto leidykla Nr. 7 (2009) [Google Scholar]
 2. J. Bučaitė-Vilkė, Šeimos tarpusavio santykių kokybė ir prokreaciniai ketinimai, Lyčių politika ir gimstamumo ateitis. Monografija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, p. 153–175 (2012) [Google Scholar]
 3. S. Burvytė, K. Ralys, Ugdytojų vaidmenys ir jų lygiateisiškumas. Ugdymo šiuolaikinėje šeimoje konceptas. Mokslo studija. Vilnius: Edukologija, p. 26–43 (2012) [Google Scholar]
 4. Gender Mainstreaming: Strategy For Promoting Gender Equality (2001). Access from the Office of the Special Advisor on Gender Issues and Advancement of Women http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/factsheet1.pdf (2015, May 24) [Google Scholar]
 5. J. Gudliauskaitė, Lyčių aspekto integravimas socialiniame darbe. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 1(1), p. 21–33 (2008) [Google Scholar]
 6. R. Jančaitytė, Požiūriai į problemų sprendimą socialiniame darbe, In J. Šimkūnienė (Ed.). Socialinis darbas, profesinė veikla, metodai ir klientai. Vadovėlis. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, p. 72–103 (2010) [Google Scholar]
 7. Lyčių lygybės principo įgyvendinimo gairės Lietuvos savivaldybėms (2005). Vilnius: Petro ofsetas [Google Scholar]
 8. A. Novelskaitė, G. Purvaneckienė, Moterų ir vyrų mokslinių karjerų tendencijos Lietuvoje ir Suomijoje. Acta paedagogica Vilnensia. T. 22 (2009) [Google Scholar]
 9. L. Okunevičiūtė-Neverauskienė, Teisinių politinių dokumentų, reglamentuojančių antidiskriminacinę politiką sąvadas. Mokslo studija. Vilnius: Eugrimas (2010) [Google Scholar]
 10. M. Payne, Modern social work theory. Consultant ed. J. Campling. Hampshire: Macmillan (1997) [CrossRef] [Google Scholar]
 11. G. Purvaneckienė, Gender dimension in the process of social change. Socialiniai mokslai Nr. 1 (43) (2004) [Google Scholar]
 12. G. Purvaneckienė, Lyčių lygybės politikos būklė Lietuvoje. Viešoji politika lyčių lygybės aspektu: teminis straipsnių rinkinys. Vilnius, Mykolo Romerio universitetas (2005) [Google Scholar]
 13. Giedrė Purvaneckienė, Mokslininkių karjera tiksliuosiuose moksluose ir šeima: pasirinkimas ar dermė? Acta paedagogica Vilnensia, t. 21 (2008) [Google Scholar]
 14. J. Reingardienė, Lyčių santykiai, Sociologija: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, p. 119–133 (2004 a) [Google Scholar]
 15. J. Reingardienė, Europos lyčių lygybės strategija: kintančios lyčių politikos privalumai ir grėsmės, Sociologija. Mintis ir veiksmas, Nr. 3 (teminis numeris), p. 13–26 (2004 b) [Google Scholar]
 16. J. Reingardienė, Lyčių lygybės strategija ir užimtumo politika Europos Sąjungoje. Mokomoji knyga. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla (2004 c) [Google Scholar]
 17. J. Reingardė, Socialinės ir kultūrinės lyties formavimas, In Lytiškumas, socialiniai kultūriniai ir sveikatos aspektai: straipsnių rinkinys. Vilnius: Senoja (2009) [Google Scholar]
 18. S. Rutkauskienė, J. Gudliauskaitė-Godvadė, Lyčių stereotipai socialiniame darbe su socialinės rizikos šeimomis, Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 7(1), p. 71–87 (2011) [Google Scholar]
 19. V. Šidlauskienė, Lytis ir lyčių lygybės politika švietime: į lytiškumo ugdymą(si) orientuotų modelių konstravimas institucijose. Mokslo darbų apžvalga. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla (2011) [Google Scholar]
 20. A. Tereškinas, Tarp norminio ir subordinuoto vyriškumo formų : vyrai, jų seksualumas ir maskulinizmo politika šiuolaikinėje Lietuvoje. Sociologija. Mintis ir veiksmas Nr. 3 (14) 2004 [Google Scholar]
 21. Tereškinas, Who's afraid of men? Researching men and teaching masculinity studies, Socialiniai mokslai Nr. 1 (55) (2007) [Google Scholar]
 22. Tereškinas, Kas bijo vyrų? Maskulinizmo studijos pokomunistinėje Lietuvoje. Inter-studia humanitatis Nr. 5 (2008) [Google Scholar]
 23. Tereškinas, Social suffering, post-soviet masculinities and working-class men. Socialiniai mokslai Nr. 2 (64) (2009) [Google Scholar]
 24. Tereškinas, Vyrų pasaulis: vyrai ir žaizdos vyriškumas Lietuvoje. Vilnius: Baltos lankos (2011) [Google Scholar]
 25. The Role of Men in Gender Equality – European strategies & insights Study on the Role of Men in Gender Equality Contract ref. no. VC/2010/0592 December 2012. Edited by Elli Scambor, Katarzyna Wojnicka & Nadja Bergmann (2015) [Google Scholar]
 26. F.J. Turner (ed.), Social work treatment: interlocking theoretical approaches. Oxford, New York (NY): Oxford University Press (2011) [Google Scholar]
 27. S. Ustilaitė, Lyčių diskriminacija ir prielaidos jai atsirasti. Vaikų ir jaunimo rengimo šeimai programų rengimas: mokomoji ir metodinė priemonė. Vilnius: Sapnų sala, p. 9–10 (2007) [Google Scholar]
 28. J. Vveinhardt, P. Žukauskas, Mobingas darbuotojų santykiuose. Individas. Organizacija. Sociumas. Monografija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla (2012) [Google Scholar]
 29. C. Zastrow, The practice of social work: applications of generalist and advanced content. Pacific Grove (Calif.): Thomson Brooks/Cole (2003) [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.