Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 37, 2017
ERPA International Congresses on Education 2017 (ERPA 2017)
Article Number 01056
Number of page(s) 11
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20173701056
Published online 14 August 2017
 1. A. C. Akar, Ruhsal liderlik ve ruhsal liderliğin eğitim örgütlerinde uygulanabilirliği hakkında teorik bir çalışma, (Yüksek Lisans), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul (2010) [Google Scholar]
 2. S. H. Appelbaum, R. Karasek, F. Lapointe, K. Quelch, Employee empowerment: factors affecting the consequent success or failure-Part I. Industrial and Commercial Training, 46, 7, 379–386 (2014) [CrossRef] [Google Scholar]
 3. S. H. Appelbaum, R. Karasek, F. Lapointe, K. Quelch, Employee empowerment: factors affecting the consequent success or failure (Part II). Industrial and Commercial Training, 47, 1, 23–30 (2015) [CrossRef] [Google Scholar]
 4. Ş. Arslanoğlu, Lise müdürlerinde liderlik, liderlik düzeylerinin öğretmenlerin motivasyonuna etkisi (konya ili örneği), (Master), Karatay Üniversitesi, Konya (2016) [Google Scholar]
 5. H. Asgarsani, O. Duostdar, A. Rostami, Empowerment and its impact on the organization productivity. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, 1, 11, 25–32 (2013) [Google Scholar]
 6. N. Baloğlu, E. Karadağ, Ruhsal liderlik üzerine teorik bir çözümleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 58, 58, 165–190 (2009) [Google Scholar]
 7. A. Bedük, Karşılaştırmalı işletme-yönetim terimleri sözlüğü (3. Basım ed.). Konya: Nobel Yayın (2012) [Google Scholar]
 8. N. H. Bui, Effect of evaluation threat on procrastination behavior. The Journal of social psychology, 147, 3, 197–209 (2007) [CrossRef] [Google Scholar]
 9. I. Cunningham, J. Hyman, C. Baldry, Empowerment: the power to do what? Industrial Relations Journal, 27, 2, 143–154 (1996) [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
 10. S. L. Dutschmann, Procrastination as a predictor of job performance, (Air Force University, Ohio, USA (1996) [Google Scholar]
 11. J. R. Ferrari, Compulsiveprocrastination: Some self-reported characteristics. Psychological reports, 68, 2, 455–458 (1991) [CrossRef] [Google Scholar]
 12. J. R. Ferrari, Dysfunctional procrastination and its relationship with self-esteem, interpersonal dependency, and self-defeating behaviors. Personality and Individual Differences, 17, 5, 673–679 (1994) [CrossRef] [Google Scholar]
 13. L. W. Fry, Toward a theory of spiritual leadership. The leadership quarterly, 14, 6, 693–727 (2003) [CrossRef] [Google Scholar]
 14. L. W. Fry, Introduction to the leadership quarterly special issue: Toward a paradigm of spiritual leadership. The leadership quarterly, 16, 5, 619–622 (2005) [CrossRef] [Google Scholar]
 15. L. W. Fry, M. P. Cohen, Spiritual leadership as a paradigm for organizational transformation and recovery from extended work hours cultures. Journal of business ethics, 84, 265–278 (2009) [CrossRef] [Google Scholar]
 16. L. W. Fry, M. Nisiewicz, S. Vitucci, M. Cedillo. Transforming city government through spiritual leadership: measurement and establishing a baseline. Paper presented at the National Meeting of the Academy of Management, Philadelphia, Pennsylvania (2007) [Google Scholar]
 17. R. Gupta, D. A. Hershey, J. Gaur, Time perspective and procrastination in the workplace: An empirical investigation. Current Psychology, 31, 2, 195–211 (2012) [Google Scholar]
 18. A. Y. Gül, İş yaşamında iş erteleme davranışı ve nedenleri, (Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir (2015) [Google Scholar]
 19. Ş. Gündüz, Ruhsal liderlik ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki: Duygusal zekânin araci etkisi, (Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul (2014) [Google Scholar]
 20. A.-M. Hede, A research agenda for the study of empowerment in hospitality organisations, (Victoria University of Technology (1999) [Google Scholar]
 21. L. Honold, A review of the literature on employee empowerment. Empowerment in organizations, 5, 4, 202–212 (1997) [CrossRef] [Google Scholar]
 22. S. Howard, A spiritual perspective on learning in the workplace. Journal of managerial psychology, 17, 3, 230–242 (2002) [CrossRef] [Google Scholar]
 23. N. Işık, Liderlik yaklaşımları ve hizmetkâr liderliğin işgörenlerin organizasyonel bağlılıklarına etkileri, (Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul (2014) [Google Scholar]
 24. G. Kerse, C. N. Karabey, Personel güçlendirme ile bireyin yaratıcılık algısı arasındaki ilişki: Bankacılık sektöründe bir uygulama. Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal/Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 14, 29, 22–41 (2014) [Google Scholar]
 25. S. Y. Kim, S. Fernandez, Employee empowerment and turnover intention in the US federal bureaucracy. The American Review of Public Administration, 47, 1, 4–22 (2017) [CrossRef] [Google Scholar]
 26. K. B. Klingsieck, Procrastination in different life-domains: is procrastination domain specific? Current Psychology, 32, 2, 175–185 (2013) [CrossRef] [Google Scholar]
 27. Ş. Kurtar, Ruhsal Liderlik Ölçeği: Türkçe Dilsel Eşdeğerlik, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, (Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul (2009) [Google Scholar]
 28. P. Malone, L. W. Fry, Transforming schools through spiritual leadership: A field experiment. Academy of Management, Seattle, WA(2003) [Google Scholar]
 29. Y. Melhem, The antecedents of customer-contact employees’ empowerment. Employee Relations, 26, 1, 72–93 (2004) [CrossRef] [Google Scholar]
 30. M. Moradi, J. Shayestehpour, Studying the relation between the spiritual leadership and empowerment of the staff in the organization of research and educational planning. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 5, 11, 322–331 (2015) [Google Scholar]
 31. M. F. Özbek, K. Gözde, Duygusal Bağlılık, Örgütsel Destek, Üst Yönetim Desteği ve Personel Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisi: Kırgızistan’da Banka İşgörenleri Üzerinde Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34, 189–212 (2009) [Google Scholar]
 32. S. Polat, T. Tülübaş, Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerine göre öğretim elemanlarının ruhsal liderlik davranışlarını gösterme düzeyleri. Eğitim ve bilim, 38, 170, 32–47 (2013) [Google Scholar]
 33. E. D. Rothblum, L. J. Solomon, J. Murakami, Affective, cognitive, and behavioral differences between high and low procrastinators. Journal of counseling psychology, 33(4), 387 (1986) [CrossRef] [Google Scholar]
 34. W. Seaborne, An examination of the relationship between leadership style and empowerment. PhD, Regent university (2003) [Google Scholar]
 35. P. Steel, The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure: American Psychological Association (2007) [Google Scholar]
 36. P. Steel, The procrastination equation: How to stop putting stuff off and start getting things done: Murdoch Books (2011) [Google Scholar]
 37. P. Steel, T. Brothen, C. Wambach, Procrastination and personality, performance, and mood. Personality and Individual Differences, 30, 1, 95–106 (2001) [Google Scholar]
 38. M. Ş. Şimşek, A. Çelik, Yönetim ve organizasyon (16. Baskı ed.). Konya: Eğitim Kitabevi (2014) [Google Scholar]
 39. A. Thatcher, G. Wretschko, P. Fridjhon, Online flow experiences, problematic Internet use and Internet procrastination. Computers in Human Behavior, 24, 5, 2236–2254 (2008) [CrossRef] [Google Scholar]
 40. Y. Torun, Personel güçlendirme ve işten ayrılma niyeti ilişkisinde örgütsel sinizmin aracılık rolü: Örgütsel sinizm ölçeği geliştirmeye yönelik bir araştırma, (Doktora), Marmara Üniversitesi, İstanbul (2016) [Google Scholar]
 41. P. Tunçer, Örgütsel değişim ve liderlik. Sayıştay Dergisi, 80, 57–83 (2011) [Google Scholar]
 42. B. Uzun, A. Demir, Erteleme: Türleri, bileşenleri, demografik etkenler ve kültürel farklılıklar. Ege Eğitim Dergisi, 16, 1, 106–121 (2015) [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
 43. H. C. Wan, L. A. Downey, C. Stough, Understanding non-work presenteeism: Relationships between emotional intelligence, boredom, procrastination and job stress. Personality and Individual Differences, 65, 86–90 (2014) [CrossRef] [Google Scholar]
 44. B. G. Whitaker, J. W. Westerman, Linking spirituality and values to personal initiative through psychological empowerment. Journal of Management, Spirituality & Religion, 11, 3, 269–291 (2014) [CrossRef] [Google Scholar]
 45. N.-M. Yaghoubi, J. Moloudi, S. A. Banihashemi, The relationship between spirituality leadership and empowerment. American Journal of Scientific Research, 12, 180–186 (2010) [Google Scholar]
 46. Y. Yavari, Procrastination and psychological empowerment in sports sciences faculty members. Sport Science-International Scientific Journal of Kinesiology, 9, 2, 54–60 (2016) [Google Scholar]
 47. D. Zeglat, M. Aljaber, W. Alrawabdeh, Understating the impact of employee empowerment on customer-oriented behavior. Journal of Business Studies Quarterly, 6, 1, 55–67 (2014) [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.