Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 48, 2018
ERPA International Congresses on Education 2018 (ERPA 2018)
Article Number 01056
Number of page(s) 15
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20184801056
Published online 15 August 2018
 1. S. Tevrüz, İ. Artan ve T. Bozkurt, Davranışlarımızdan Seçmeler (Örgütsel Yaklaşım), Beta Yayınevi, İstanbul, (1999) [Google Scholar]
 2. S. Tevrüz, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Türk Psikologlar Derneǧi-Kalder Kalite Derneǧi Ortak Yayını, 2. Baskı, (1997) [Google Scholar]
 3. E. Eren, Yönetim ve Organizasyon (Çaǧdaş ve Küresel Yaklaşımlar), Beta Yayınları, 6. Baskı, İstanbul, (2003) [Google Scholar]
 4. M. Paksoy, Çalışma Ortamında İnsan ve Toplam Kalite Yönetimi, Cantay Kitabevi, İstanbul, (2002) [Google Scholar]
 5. T. Koçel, İşletme Yöneticiliǧi, Beta Yayınları, 9. Baskı, İstanbul, (2003) [Google Scholar]
 6. C. E. Shannon, “A Mathematical Theory of Communication”, Reprinted with corrections from The Bell System Technical Journal, Vol. 27, pp.379-423, 623-656, July, October, (1948) [Google Scholar]
 7. G. M. Siegel, April W. Gregora, “Communication Skills of Elderly Adults”, Journal of communication Disorders, v18 n6 p.485-94, (1985) [CrossRef] [Google Scholar]
 8. J. K. Burgoon, D. B. Buller & W. G. Woodall, Nonverbal Communication: The Unspoken Dialoge, New York: Harper & Row, (1989) [Google Scholar]
 9. D. Alper, Psikolojik Danışmanlar ve Sınıf Öǧretmenlerinin Duygusal Zeka Düzeyleri - İletişim ve Empati Becerilerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Eǧitim Bilimleri Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, (2007) [Google Scholar]
 10. Z. Bozdoǧan, Etkili Öǧretmen Olabilmek, www.e-kutuphane.egitimsen.org.tr/331.pdf, (Erişim Tarihi: 15 Mart 2009) [Google Scholar]
 11. R. M. Hodgetts, Yönetim-Teori, Süreç ve Uygulama, (Çev: Canan Çetin, Esin Can Mutlu), Der Yayınları, İstanbul, (1997) [Google Scholar]
 12. F. Korkut, İletişim Becerileri Deǧerlendirme Ölçeǧinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, [S.l.], v. 2, n. 7, p. 18-23, (1996) [Google Scholar]
 13. B. Yılmaz, Üniversite Öǧrencilerinin Kişilerarası İletişim Becerileri ve Baǧlanma Stilleri Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muǧla Üniversitesi, (2007) [Google Scholar]
 14. F. Korkut, İfade Edici Saldırganlık Ölçeǧinin Türkçe’ye uyarlanması üzerine bir ön çalışma, Çukurova Üniversitesi, Eǧitim Fakültesi Dergisi, 2(23); 48-53, (2002) [Google Scholar]
 15. E. Bozkurt, Bireylerin İletişim Sorunları Ve İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/medergi/16.html, (Erişim tarihi: 15 Mart 2009) [Google Scholar]
 16. Z. Sabuncuoǧlu ve M. Tüz, Örgütsel Psikoloji, Alfa Yayınları, 3. Baskı, Bursa, (1998) [Google Scholar]
 17. K. Ersanlı, S. Balcı, İletişim Becerileri Envanterinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, [S.l.], v. 2, n. 10, p. 7-12, (1998) [Google Scholar]
 18. A. Ural, İ. Kılıç, Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara, (2005) [Google Scholar]
 19. Y. Yazıcıoǧlu, S. Erdoǧan, SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık, Ankara, (2005) [Google Scholar]
 20. R. Altunışık, R. Coşkun, S. Bayraktaroǧlu ve E. Yıldırım, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitabevi, Sakarya, (2005) [Google Scholar]
 21. A. Akgül, O. Çevik, İstatiksel Analiz Teknikleri SPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları, Emek Ofset Ltd. Şti., Ankara, 2005 [Google Scholar]
 22. Nural Bekiroǧlu, Açıklamalı Bioistatistik Terimleri Sözlüǧü, Nobel Tıp Kitapevleri, s. 44, İstanbul, 1998 [Google Scholar]
 23. R. Yiǧit, F. G. Esenay, E. Derebent, Türkiye’de Hemşirelik Son Sınıf Öǧrencilerinin Profili, Cumhuriyet Üniversitesi HYO Dergisi, Sayı:11, Cilt:3, (2007) [Google Scholar]
 24. G. Başer, Hemşirelik Yüksekokullarında Öǧrenim Gören Öǧrencilerin Sosyal Özellikleri, Okulu Tercih Sıralamaları ve Seçme Nedenleri, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Sayı:2(1), (1995) [Google Scholar]
 25. G. S. Razı, A. Kuzu, A. N. Yıldız, A. F. Ocakçı, B. Ç. Arifoǧlu, Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme, TAF Preventive Medicine Bulletin, Sayı:8(1), (2009) [Google Scholar]
 26. S. Toy, Mühendislik ve Hukuk Fakültesi Öǧrencilerinin İletişim Becerileri Açısından Karşılaştırılması ve İletişim Becerileriyle Bazı Deǧişenler Arasındaki İlişkiler, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, (2007) [Google Scholar]
 27. N. Bulut Bozkurt, İlköǧretim Sınıf Öǧretmenlerinin İletişim Becerilerine İlişkin Algılarının Çeşitli Deǧişkenler Açısından İncelenmesi, Türk Eǧitim Bilimleri Dergisi, Sayı:2(4), (2004) [Google Scholar]
 28. F. Korkut, Yetişkinlere Yönelik İletişim Becerileri Eǧitimi, Hacettepe Üniversitesi Eǧitim Fakültesi Dergisi, Sayı:28, (2005) [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.