Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 65, 2019
The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019)
Article Number 03001
Number of page(s) 8
Section Management of the State’s Economic Safety and Economic Safety of Economic Agents
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20196503001
Published online 29 May 2019
 1. Pro Stratehiyu natsionalnoyi bezpeky Ukrayiny (About the Strategy of national security of Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105/2007 (2007). Accessed 21 February 2019 [Google Scholar]
 2. Pro Stratehiyu natsionalnoyi bezpeky Ukrayiny (On the Strategy of national security of Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (2015) Accessed 26 February 2019 [Google Scholar]
 3. Schimmel, K., Liu, S., Nicholls, J., Nechval, N.A., Yi-Lin Forrest, J.: Economic security under disturbances of foreign capital. Adv. in Syst. Sc. and Appl. 17(2), 14-28 (2017) [Google Scholar]
 4. Athanasoulis, S., Shiller, R., Van Wincoop E.:Macro markets and financial security. FRBNY Ec.pol. rev. 4, 21-39 (1999) [Google Scholar]
 5. Baum, C.F., Pundit, M., Ramayandi, A.: Capital flows and financial stability in emerging economies. ADB, 522, 23 (2017) [Google Scholar]
 6. Wysokińska-Senkus, A., Raczkowski, K.: Economic security in the context of sustainability. Aleksandras Stulginskis Univ., 6(1), 454-462 (2013) [Google Scholar]
 7. Kahler, M.: Economic security in an era of globalization: definition and provision. The Pac. Rev. J., 17/4, 485-502 (2004) [CrossRef] [Google Scholar]
 8. Moyseyenko, I.P.: Systemnyy mekhanizm upravlinnya finansovo-ekonomichnoyu bezpekoyu pidpryyemstva (Systemic mechanism of financial and economic security management of the enterprise). Sc. Her. of LSU of Int. Af., 1, 284-291 (2013) [Google Scholar]
 9. Cheberyako, O.V., Kryvovyaz, M.A.: Ekonomikoteoretychna sutnist systemy zabezpechennya finansovoyi bezpeky pidpryyemstva (The economic and theoretical essence of the system of financial security of the enterprise). Ec and the state J., 11, 94-97 (2015) [Google Scholar]
 10. Zachosova, N.V. (ed.): Formuvannya systemy ekonomichnoyi bezpeky finansovykh ustanov (Formation of the system of economic security of financial institutions). PP Chabanenko Yu.A., Cherkasy (2016) [Google Scholar]
 11. Kopylyuk, O.I., Muzychka, O.M.: Formation of the system of financial and economic security of business structures. Her. of LCA, 48, 104-109 (2015) [Google Scholar]
 12. Kvasova, O.P., Khimich, H.O., Dehtyar, A.S.:Finansovo-ekonomichna bezpeka yak systema (Financial and economic security as a system). Interscience J., 12(2), 70-73 (2016) [Google Scholar]
 13. Lohvynenko, M.I., Borysova, A.M.: Finansovoekonomichna bezpeka pidpryyemstva: deyaki aspekty terminolohiyi (Financial and economic security of the enterprise: some aspects of terminology). Forum of law, 1, 618-621 (2013) [Google Scholar]
 14. Metodychni rekomendatsiyi do otsinyuvannya rivnya ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny (Methodological Recommendations for Calculating the Level of Economic Security of Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13 (2013). Accessed 23 February 2019 [Google Scholar]
 15. Dubyna, M.V.: Kontseptualni zasady zmitsnennya finansovo-ekonomichnoyi bezpeky derzhavy cherez aktyvizatsiyu diyalnosti systemy parabankivskykh poserednykiv (Conceptual principles of strengthening of financial and economic security of the state through activization of the system of parabank intermediaries). Bul. of ChTTU 3, 188-196 (2014) [Google Scholar]
 16. Yakymova, A.M., Holovkova, L.S.: Suchasni problemy formuvannya systemy finansovoekonomichnoyi bezpeky zaliznychno-transportnoho kompleksu Ukrayiny (Modern problems of the formation of the system of financial and economic security of the railway-transport complex of Ukraine). Col. of sc. works of NU of St. Tax Ser. of Ukraine 1, 56-69 (2015) [Google Scholar]
 17. Hrynkevych, S.S., Koknayeva, M.O.: Formuvannya systemy upravlinnya finansovo-ekonomichnoyu bezpekoyu torhovelnoho pidpryyemstva (Formation of the financial and economic security management system of a trading enterprise). Her. of Academy of Customs Service of Ukraine 1, 126-131 (2012) [Google Scholar]
 18. Mishchuk, O.V.: Doslidzhennya sutnosti finansovoekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva ta stratehiya upravlinnya neyu (Investigation of the essence of financial and economic security of the enterprise and its management strategy). FESM 1, 4-9 (2015) [Google Scholar]
 19. Ibrahimov, E.E.: Teoretychni pidkhody do vyokremlennya skladovykh systemy ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva (Theoretical approaches to the isolation of components of the system of economic security of the enterprise). Sc. Her. of IHU 11, 94-96 (2015) [Google Scholar]
 20. Vivchar, O.: Spetsyfika upravlinnya systemoyu finansovo-ekonomichnoyi bezpeky biznesu v umovakh turbulentnosti ekonomichnykh protsesiv (Specificity of management of the system of financial and economic security of business in the conditions of turbulence of economic processes). Gal. Ec. Newsl 2, 144-150 (2015) [Google Scholar]
 21. Cherevko, O.V.: Stratehichne upravlinnya finansovo-ekonomichnoyu bezpekoyu pidpryyemstva (Strategic management of financial and economic security of an enterprise). EE. 2 http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_2_83 (2014) Accessed 26 February 2019 [Google Scholar]
 22. Dotsenko, I.O., Melnychuk, O.P.: Stratehichne upravlinnya finansovo-ekonomichnoyu bezpekoyu pidpryyemstva (Strategic management of financial and economic security of the enterprise). SR 3, 79-84 (2018) [CrossRef] [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.