Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 65, 2019
The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019)
Article Number 03003
Number of page(s) 7
Section Management of the State’s Economic Safety and Economic Safety of Economic Agents
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20196503003
Published online 29 May 2019
 1. Smoliar, L.H., Kotenko, O.A.: Merezhevi struktury iak suchasna forma orhanyzatsii ekonomichnoi diialnosti (Network structures as a modern form of organization of economic activity). Efektyvna ekonomika. 12. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1660 (2012). Accessed 21 Mar 2019 [Google Scholar]
 2. Nosova, O.V., Makovoz, O.S.: Ekonomichna bezpeka pidpryiemsva v umovakh merezhevoi ekonomiky (Economic security of enterprises in network economy conditions). Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh 1(1), 224-229 (2012) [Google Scholar]
 3. Vasyltsiv, T.H., Hrynkevych, S.S.: Formuvannia seredovyshcha ekonomichnoi bezpeky pidpryiemnytstva v Ukraini (Formation of the environment of economic security of entrepreneurship in Ukraine). Ekonomichnyi chasopys XXI. 3-4 (1), 24-27 (2015). [Google Scholar]
 4. Kozachenko, H.V., Ponomariov, V.P., Liashenko, O.M.: Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta mekhanizm zabezpechennia (Economic security:essence and provision mechanism). Libra, Kyiv (2003) [Google Scholar]
 5. Arefieva, O.V., Kuzenko, T.B.: Planuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemsv (Planning of enterprise economic security). Vyd-vo Yevrop. untu, Kyiv (2005) [Google Scholar]
 6. Palyvoda, O.M.: Otsiniuvannia synerhetychnoho efektu formuvannia klasternykh orhanizatsiinykh struktur (Assessment of the synergetic effect of forming cluster organizational structures). Ekonomichnyi chasopys XXI. 158 (3-4(2)), 48-51 (2016). [Google Scholar]
 7. Drucker, P.: Zadachi menedzhmenta v XXI veke (Management Challenges for the 21st century). Vilyams, Moscow (2004) [Google Scholar]
 8. Sushchenko, O.A., Buzdakov, L.M.: Rozvytok upravlinnia merezhevymy formamy vzaiemodii biznes-struktur (Development of management of network forms of interaction of business structures) Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva. 3, 52-56. http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/39/11soavb s.pdf (2011). Accessed 21 Mar 2019 [Google Scholar]
 9. Hlushchenko, Ya.: Ryzyky pidpryiemstva v merezhevii ekonomitsi (Risks of enterprises in network economy). In: Merezheve suspilstvo: rynok pratsi, suspilni vidnosyny, rol profspilok, pp. 14-15. APSVT, Kyiv. https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Tez y_RT_22_03_%202018.pdf (2018). Accessed 21 Mar 2019 [Google Scholar]
 10. Ivchenko, I.Yu.: Modeliuvannia ekonomichnykh ryzykiv i ryzykovykh sytuatsii: navch. posib. (Simulation of economic risks and risky situations:teaching guide). Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv (2007) [Google Scholar]
 11. Dziaduk, T.V.: Pozytyvni ta nehatyvni efekty formuvannia merezhevykh pidpryemsv (Positive and negative effects of forming network enterprises). Investytsii: praktyka ta dosvid 10, 36-38 (2010) [Google Scholar]
 12. Martynenko, V.V.: Zahrozy ekonomichnii bezpetsi Ukrainy v konteksti vyklykiv hlobalizatsii (Threats to Ukraine’s economic security in the context of the challenges of globalization). Ekonomichnyi chasopys-XXI. 7-8, 40-43 (2011) [Google Scholar]
 13. Mayadunne, S., Park, S.: An economic model to evaluate information security investment of risktaking small and medium enterprises. International Journal of Production Economics. 182, 519-530 (2016). [CrossRef] [Google Scholar]
 14. Gozora, V.: Economic Security of small and medium enterprises. MEST Journal (Management Education Science and Society Technologies), 3(1), 114-119 (2015) [Google Scholar]
 15. Status Report on European Telework. "Telework 1997". Annual Report from the European Commission. https://web.archive.org/web/20121120044825/http:// www.eto.org.uk/twork/tw97eto/ (1997). Accessed 21 Mar 2019 [Google Scholar]
 16. Blank, I.A.: Upravleniye finansovoy bezopasnostyu predpriyatiya (Management of enterprise financial security). Elha, Nika-Tsentr, Kyiv (2004) [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.